• blad nr 8
  • 1-10-2023
  • auteur T. van Gelder 
  • Column

 

Keihard knokken

We moeten alles op alles zetten, het is vijf voor twaalf, dit is code rood, het uur u is aangebroken, er is sprake van een noodsituatie, het water staat aan de lippen.
Alle spreekwoorden, gezegden, synoniemen zijn de revue al gepasseerd om aan te geven hoe ernstig het onderwijs eraan toe is. We kunnen in alle toonaarden proberen aan te geven met welke urgente vraagstukken we op scholen, in klassen te maken hebben. En welk effect dat heeft op de maatschappij. Ik ga de korte- en langetermijngevolgen hier niet weer allemaal opsommen.
Wat ik je wel kan vertellen, is dat mij na het lezen van een aantal verkiezingsprogramma’s één ding duidelijk is geworden: onderwijs is voor de politici blijkbaar niet belangrijk genoeg. Het komt niet voor in de prioriteitenlijstjes. In die opsommingen staan wel: bestaanszekerheid, klimaat, migratie, stikstof.
En dat is terecht. Maar onderwijs zou daar natuurlijk ook tussen moeten staan. Het is de ruggengraat van onze samenleving.
Hebben politici een blinde vlek voor alle berichten over het lerarentekort? Hebben ze geen visie op onderwijs? Het lijkt erop. Dat voorspelt weinig goeds voor het onderwijs bij de verkiezingen en daarna bij de formatie van een nieuw kabinet. En ik maak me grote zorgen over de toekomst van het onderwijs.
Terwijl de oplossing voor veel maatschappelijke uitdagingen in het onderwijs ligt. In verschillende orde van grootte: klimaat/energietransitie, warmtepompinstallateurs moeten worden opgeleid. Wie gaat dat doen? De verdeeldheid in de samenleving: socialisatie is een belangrijke opdracht van het onderwijs. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Onderwijs is het duizenddingendoekje voor alle problemen in de maatschappij.
We hebben te lang gedacht dat het vanzelf wel goed zou komen met het onderwijs, net als met vrouwenrechten en met de verzorgingsstaat. Nederland was altijd gidsland. Maar dat is allang niet meer zo. We moeten keihard knokken voor goed onderwijs, internationaal zijn we hoogstens een middenmoter. Terwijl onderwijs de grondstof is van een samenleving waar iedereen aan mee kan doen.
Dus blijf ik in alle toonaarden van de daken roepen: Kies voor goed onderwijs. Help mee om onderwijs een belangrijk onderwerp van de verkiezingen te maken. Voor jouw kinderen in de klas, voor jouw collega’s op school, voor de toekomst van ons land.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.