• blad nr 8
  • 1-10-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Scholen gymmen steeds vaker buiten

Basisscholen geven vaker dan in 2022 gymles in de buitenlucht. Dat blijkt uit een enquête van het Mulier Instituut onder 110 Nederlandse gemeenten. In 60 procent van de gemeenten gymmen basisschoolleerlingen nu op een sportveld. Een schooljaar eerder, in 2021/2022, ging het nog om 41 procent. Ook schoolpleinen waren meer in trek: in 56 procent van de gemeenten werden ze gebruikt voor gymlessen. In 2022 ging het nog om 35 procent. ‘Gemeenten verwachten dat meer lessen bewegingsonderwijs in de buitenlucht zullen plaatsvinden’, schrijven de onderzoekers van het instituut. Vanaf 2023/2024 zijn basisscholen verplicht om minimaal twee lesuren gym te verzorgen. Een derde van de gemeenten kampt met te weinig binnensportlocaties om alle lessen te geven. De meeste willen daarom ‘andersoortige sportaccommodaties inzetten of de inzet ervan verder uitbreiden’.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.