• blad nr 8
  • 1-10-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Loon vo-docent bleef achter

Net als voorgaande jaren bleef ook vorig jaar de loonontwikkeling voor docenten in het voortgezet onderwijs achter bij het Oeso-gemiddelde, aldus Education at a glance 2023. De onderzoekers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) schrijven in het rapport dat veel landen met lerarentekorten kampen. ‘Competitieve salarissen zijn cruciaal om leraren te behouden en om leraren te trekken’, aldus de Oeso-onderzoekers. In het voortgezet onderwijs laat het rapport waarin de in september afgesloten cao’s niet zijn meegenomen zien dat de lonen van docenten na een inflatiecorrectie in de periode van 2015 tot en met 2022 een stuk minder steeg dan alle Oeso-landen samen. In Nederland ontwikkelde de lonen zich met 1 procent, terwijl het gemiddelde van de Oeso op 4 procent lag. Nederland doet het internationaal ook minder goed als je de salarissen van leraren afzet tegen werknemers met dezelfde hbo- of wo-diploma’s. Het blijkt dat Nederlandse leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs zo’n 79 procent verdienen van wat alle werknemers met vergelijkbare diploma’s op hun salarisstrook zien. In andere Oeso-landen is dat verschil gemiddeld kleiner: leerkrachten die aan groep 3 of hoger lesgeven, verdienen 87 procent van wat hbo- en wo-gediplomeerden ontvangen. Op middelbare scholen is dezelfde trend te zien. Lees ook ‘10 procent loonsverhoging voor basis- en voortgezet onderwijs’ elders in dit nummer.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.