• blad nr 8
  • 1-10-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Begroting biedt geen uitweg uit onderwijscrisis

Voor de bestrijding van het nog altijd groeiende lerarentekort slaat het demissionaire kabinet geen nieuwe wegen in, blijkt uit de onderwijsbegroting. De begroting, die op Prinsjesdag werd gepresenteerd, verwijst vooral naar eerder gemaakte afspraken over onder meer een regionale aanpak en het verbeteren van het personeelsbeleid bij schoolbesturen. Wel zullen cijfers over vaste contracten voortaan toegevoegd worden aan de overzichten van OCW. ‘Vaste arbeidsrelaties komen uiteindelijk ten goede aan de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs’, schrijven ministers Robbert Dijkgraaf en Mariëlle Paul. Overigens vermeldt de begroting zelf alleen het aandeel vaste aanstellingen over 2021, terwijl dat in 2022 weer verder blijkt gedaald. Voor de Lerarenbeurs is volgend jaar 64,8 miljoen euro beschikbaar. Dat is 2 miljoen meer dan er dit jaar in de pot zat. Of dat voldoende is, zal volgend jaar blijken. Dit voorjaar bleek dat er ruim tweehonderd aanvragen afgewezen moesten worden, omdat er opnieuw te weinig beschikbaar budget was. Tegelijkertijd moet ook het onderwijs een duit in het zakje doen voor een overheidsbrede bezuinigingsronde, zoals ook al uit de Voorjaarsnota bleek. Dat gebeurt onder meer door niet alle loon- en prijsstijgingen te compenseren. Met deze en andere kaasschaaf-maatregelen draagt de onderwijsbegroting volgend jaar 158 miljoen bij aan de ‘rijksbrede dekkingsopgave’, zoals het in beleidstaal heet. Daarnaast vloeit ook een begrotingsmeevaller van 108 miljoen euro naar de staatskas.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.