• blad nr 8
  • 1-10-2023
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Aan de telefoon

 

Geen ouderbijdrage

Tot 1 januari betalen ouders van kinderen die op basisscholen van de Utrechtse scholenstichtting KSU zitten geen ouderbijdrage. Hoe dat zit, vertelt woordvoerder Alexander Bunt.

Geen ouderbijdrage, dat betekent ook geen leuke activiteiten?
“Nee hoor, alle activiteiten gaan door zoals ze gepland zijn. We hebben berekend dat we als stichting genoeg geld hebben om daar in elk geval tot 1 januari garant voor te staan.”

Maar waarom?
“We hebben als stichting 25 scholen. De ene krijgt een veel groter bedrag aan ouderbijdrage binnen dan de andere. Daardoor kan een school in een rijkere wijk leukere extracurriculaire activiteiten organiseren dan een school in een armere wijk. Dat vinden we onwenselijk. We willen dat het geld daarvoor eerlijk over de stad wordt verdeeld.”

Hoe gaan jullie dat doen?
“Er is een werkgroep opgericht die kijkt wat een goede oplossing is. Misschien is dat een fonds waarin alle ouders die dat willen en kunnen betalen de ouderbijdrage storten, waarna dat eerlijk over de scholen wordt verdeeld maar de werkgroep kan ook met een heel andere oplossing komen.”

Hoe reageren ouders?
“De meesten zijn blij. We zitten in wijken als Overvecht en Kanaleneiland, waar veel mensen de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Ik kan me voorstellen dat er op scholen in rijkere wijken anders tegenaan wordt gekeken als zij straks meebetalen voor andere scholen; met die ouders zullen we het gesprek blijven voeren om uit te leggen waarom we dit doen.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.