• blad nr 7
  • 1-9-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Akkoord over nieuwe cao’s in wo, hbo en mbo

In de nieuwe cao’s voor het mbo, hbo en wo, die voor de zomer zijn afgesproken krijgen medewerkers loonsverhogingen van gemiddeld omstreeks 10 procent.

Mbo
Binnen de looptijd van de nieuwe cao, van 1 juni 2023 tot 1 juni 2024, krijgen mbo-medewerkers een salarisverhoging van gemiddeld 10 procent. “Een deel is nominaal afgesproken en een deel procentueel”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “We hebben vooral ook oog voor medewerkers in de laagste schalen, zij gaan er door die nominale afspraak het meest op vooruit: zo’n 12,5 procent.”
Per 1 juli 2023 krijgt al het mbo-personeel een loonsverhoging van 100 euro bruto. Daarbovenop komt een structurele salarisverhoging van 4,57 procent. Daarna volgt per 1 januari 2024 nog een loonsverhoging van 3 procent. Verder kregen alle medewerkers in augustus 2023 een eenmalige uitkering van 1000 euro bruto bij een fulltimebaan bijgeschreven op hun loonstrook. Parttimers zullen dit bedrag naar rato ontvangen.

Hbo
In de nieuwe cao hbo met een looptijd van vijftien maanden is overeenstemming bereikt over een structurele salarisverhoging van gemiddeld 10 procent. Hoeveel je er als hbo-medewerker in salaris op vooruitgaat, hangt af van wat je nu verdient. “Een deel van de loonsverhoging hebben we als nominaal bedrag afgesproken”, zegt AOb-bestuurder Douwe van der Zweep. “De laagste schalen profiteren daar het meest van.” Per 1 juli 2023 ontvangen medewerkers tot en met salarisschaal 10 structureel 150 euro bruto meer loon bij een voltijdbaan. Medewerkers in de schalen 11 en 12 zien een verhoging van 100 euro bruto op hun salarisstrook verschijnen.
In de functieschalen 11 en 12 gaat het maximum omhoog met 149 en 133 euro. In salarisschaal 11 wordt een trede toegevoegd aan de onderkant. De totale structurele loonsverhoging varieert tussen 13,8 en 6,36 procent. Daarnaast krijgen alle hbo-medewerkers in september een eenmalige en pensioengevende uitkering van 833 euro bij een voltijdbaan. Deeltijders ontvangen dit bedrag naar rato
In de nieuwe cao staat ook dat hogescholen voorkomen dat zieke medewerkers tot het bestaansminimum terugvallen. Scholen sluiten daarvoor een collectieve verzekering af of garanderen een minimum inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Deze afspraak geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020, waardoor collega's die ziek zijn geworden tijdens de covid-pandemie er ook onder vallen.

Wo
In de nieuwe cao voor medewerkers van universiteiten het wetenschappelijk onderwijs is een loonsverhoging afgesproken van 9 procent. Daarnaast is er een eenmalige uitkering, die in hoogte varieert. Een werknemer met minimumuurloon krijgt een eenmalige uitkering van bruto 1200 euro, een werknemer tot en met schaal 9 krijgt 1000 euro, en vanaf schaal 10 geldt een uitkering van 800 euro, dit alles naar rato van het dienstverband.

Onderzoeksinstellingen
Medewerkers bij onderzoeksinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek krijgen per 1 september aanstaande een loonsverhoging van 5 procent en een eenmalige bruto uitkering van 1500 euro. Op 1 januari aanstaande volgt een loonsverhoging van nog eens 2,25 procent. Met de loonsverhoging van 2 procent op 1 januari 2023 daarbij opgeteld bedraagt de totale loonsverhoging in 2023 en één dag meer dan 9 procent.

Kijk voor meer details over de nieuwe cao-afspraken in de verschillende sectoren op de website van de AOb -> cao & salaris -> kies jouw sector

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.