• blad nr 7
  • 1-9-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Val kabinet schaadt politieke daadkracht

De val van het vierde kabinet-Rutte brengt veel zorgen met zich mee voor het onderwijs. Een demissionair kabinet betekent politieke stilstand.

Dat is zorgwekkend, temeer omdat de problemen in het onderwijs - en met name het groeiende lerarentekort - actie en daadkracht vereisen, zo vindt de AOb. “Het demissionaire kabinet mag de grote problemen in het onderwijs niet laten liggen tot na de verkiezingen”, aldus Tamar van Gelder.
Het vorige kabinet Rutte-3 was dankzij een slepende formatie ook al een jaar demissionair, van januari 2021 tot het aantreden van Rutte-4 in januari vorig jaar. Het huidige kabinet stond pas anderhalf jaar aan het roer, toen het doek viel op 7 juli. Na nieuwe verkiezingen op 22 november ligt er mogelijk weer een lange formatie in het verschiet.

IJskast
Welke onderwerpen worden aangemerkt als controversieel en voorlopig in de ijskast belanden, is aan de Tweede Kamer om te bepalen. Dat lot zou bijvoorbeeld het nieuwe wetsvoorstel-in-wording Strategisch Personeelsbeleid kunnen treffen. Onderdeel ervan is onder meer een nieuwe norm voor het funderend onderwijs: schoolbesturen moeten minimaal 80 procent van hun personeelsleden in vaste dienst hebben. Het gros van de instellingen in het voortgezet onderwijs voldoet daar nu nog niet aan, zo blijkt uit cijfers die het Onderwijsblad analyseerde. Vorig schooljaar is het aandeel tijdelijke contracten in het voortgezet onderwijs en mbo opnieuw toegenomen, zie het artikel op pagina 16.

Nieuwe minister
Intussen is Mariëlle Paul (VVD) van start gegaan als de nieuwe minister voor primair en voortgezet onderwijs. Ze volgt Dennis Wiersma op, die in juni opstapte na beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag. Paul kwam bij de vorige verkiezingen in de Tweede Kamer en was onderwijswoordvoerder voor de VVD tot ze op 21 juli werd beëdigd als demissionair minister.
Bij komende verkiezingen zal er ook een flinke wisseling van de wacht zijn in de Tweede Kamer. Verschillende ervaren onderwijsspecialisten hebben aangekondigd niet te zullen terugkeren, onder wie Peter Kwint (SP) en René Peters (CDA). D66-politicus Paul van Meenen maakte voor de zomer al de overstap naar de Eerste Kamer. Lisa Westerveld (GroenLinks) gaf onlangs te kennen dat zij wel graag terug zou keren in de Tweede Kamer voor de gezamenlijke lijst met de PvdA.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.