• blad nr 7
  • 1-9-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Geschil beurspromovendi naar Hoge Raad

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat in cassatie bij de Hoge Raad over een geschil met 44 beurspromovendi. Het ziekenhuis wil van de raad weten of zij daadwerkelijk gezien moeten worden als werknemers en dus nog recht hebben op misgelopen loon en andere extra arbeidsvoorwaarden.
Afgelopen mei oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de beurspromovendi werknemers zijn. Het promovendi-beurscontract moet daarom met terugwerkende kracht omgezet worden in een arbeidsovereenkomst waarbij ze onder de normale cao vallen en recht hebben op achterstallig pensioen, loon en vakantiegeld.
AOb-sectorbestuurder Donald Pechler merkt op dat de uitspraak ook van belang is voor zo’n vijftienhonderd beurspromovendi van de Rijksuniversiteit Groningen. “We hebben al actie ondernomen en het college van bestuur van de RUG gevraagd de contracten van de beurspromovendi om te zetten naar arbeidscontracten.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.