• blad nr 7
  • 1-9-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Staking in primair en voortgezet onderwijs

Personeel in het primair en voortgezet onderwijs gaat op 5 oktober staken. De Algemene Onderwijsbond roept leden daartoe op, omdat het kabinet ondanks eerdere protesten niet bereid is tot een loonsverhoging van meer dan 5 procent. Dat is lang niet voldoende om de inflatie bij te houden. In de nieuwe cao’s voor het mbo, hbo en wo, zijn voor de zomer daarentegen wel loonsverhogingen afgesproken van gemiddeld 10 procent.
Met de loonruimte die het kabinet nu biedt, zouden leraren, ondersteuners en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs er qua koopkracht flink op achteruit gaan. De impasse die daardoor ontstaan in de cao-onderhandelingen voor deze sectoren was nog altijd niet opgelost toen dit Onderwijsblad naar de drukker ging. AOb-voorzitter Tamar van Gelder voorspelt dat het lerarentekort alleen maar verder zal oplopen als de salarisverschillen met het bedrijfsleven weer gaan toenemen.

Pagina 10:‘Akkoord over nieuwe cao’s in wo, hbo en mbo’
Pagina 12:‘Stakers komen op voor collega’s en leerlingen’

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.