• blad nr 7
  • 1-9-2023
  • auteur . Overige 
  • Aan de telefoon

 

‘Maak kinderen wapenwijs’

Het wapenbezit onder scholieren neemt toe. Zelfs op de basisschool, ziet gedragsdeskundige Kees van Overveld.
U heeft het over kinderen van 10 tot 12 jaar oud.


“Ja klopt. Er zijn niet meer kinderen met wapens. Nieuw is wel dat nu zelfs basisschoolleerlingen met messen rondlopen. De Onderwijsinspectie schreef in december dat in het schooljaar 2021-2022 twintig kinderen van de basisschool zijn geschorst omdat ze een mes of pistool bij zich hadden.”

Is het een Randstedelijk probleem?
“Nee zeker niet. We zien wel een concentratie in de grotere steden, maar dat zijn bijvoorbeeld ook steden in het noorden en oosten.”

Waarom lopen jonge kinderen met wapens?
“Vaak omdat ze zich onveilig voelen. Ze horen in de media dat het wapenbezit onder jongeren toeneemt en denken: ‘Shit, iedereen heeft een mes, dan moet ik er ook een hebben.’ Messen worden vervolgens vooral impulsief getrokken, zegt de politie, uit boosheid of angst. Een andere reden is dat kinderen oudere jongens met messen op straat zien, tegen wie ze opkijken.”

Is het tij nog te keren?
“Ik denk het wel. Daarom heb ik het boek Scholen op scherp

geschreven. Kinderen moeten wapenwijs worden gemaakt: leren dat het niet normaal is om een wapen te hebben, en leren omgaan met groepsdruk. Dat is een taak van de maatschappij, maar deels ook van scholen. Kinderen moeten weten dat het gebruik van wapens leidt tot enorme schade, zowel fysiek als psychisch bij het slachtoffer én de dader. Dat moeten we voorkomen.”

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.