• blad nr 7
  • 1-9-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Leraren willen graag meer ondersteuners

Van de leraren in het basis en speciaal onderwijs heeft 72 procent ondersteuning in de klas. In het voortgezet onderwijs ligt dat aandeel veel lager: op 35 procent.
In het basisonderwijs geven bijna alle leerkrachten, 93 procent van hen, aan dat ze wel behoefte hebben aan ondersteuning. In het voortgezet onderwijs is die behoefte minder groot. Toch zou twee derde van de docenten in deze sector in de klas graag een ondersteuner inschakelen.
De behoefte aan meer ondersteuners is één van de resultaten uit een enquête van het Nijmeegse bureau ResearchNed die 7.160 leerkrachten hebben ingevuld: 3.837 in het basisonderwijs 2902 in het voortgezet onderwijs en 421 op scholen in het speciaal onderwijs (sbo, so en vso). ResearchNed stelde ook vast dat de klassengrootte en het aantal zorgleerlingen in een klas negatieve effecten heeft voor de hoeveel overwerk, de werkdruk, het werkplezier en het ziekteverzuim.

Lees ‘Domweg gelukkig in een klas van twintig’ elders in dit nummer.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.