• blad nr 7
  • 1-9-2023
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Commentaar

 

Investeren

Elke leerling telt. In het primair en voortgezet onderwijs zouden docenten en leerkrachten een klas van 20 of 21 makkelijk kunnen managen. Elke extra leerling die daar bovenop komt weegt zwaar mee. Voor elke extra zorgleerling geldt dat des te meer.
Dit nummer van het Onderwijsblad heeft veel aandacht voor onderzoek van ResearchNed dat laat zien dat de het overwerk, de werkdruk en het ziekteverzuim stap voor stap toenemen naarmate klassen groter worden; van ‘klein’ (maximaal 21) naar ‘zeer groot’ (29 of meer). Ook neemt het werkplezier in die steeds grotere klassen almaar verder af.
Tot nu toe focusten veel wetenschappelijk studies naar de gevolgen van kleine klassen op leerresultaten. Daar was een groot effect niet makkelijk aantoonbaar. Deze studie, in opdracht van de AOb, laat zien dat de gevolgen van kleine klassen voor de stress en het werkgeluk van leerkrachten onmiskenbaar zijn en fors bovendien. Dat moet de onderwijskwaliteit wel schaden en het jaagt leraren de klas uit die keihard nodig zijn.
In dit nummer leggen docent Anouk Bijvank en meester Sean Wylde uit waar een grote klas toe kan leiden. Tranen, omdat je eisen die je jezelf oplegt, en die ouders je opleggen, niet haalbaar zijn. Leuke lessen die van het rooster verdwijnen, omdat ze met dik dertig in de klas lastig te organiseren zijn. En frustratie, als je in een grote klas politieagent moet spelen en niet de leraar bent die je wilt zijn.
In het basis, voortgezet en speciaal onderwijs ligt de grootte van klassen waarin leraren en docenten gelukkig zijn zo’n twee tot vier koppen onder de klassengrootte van nu. Ja, het terugbrengen van de klassengrootte naar 21, 20 of zelfs 13 in het speciaal onderwijs is duur. De AOb beweert ook niet dat goed onderwijs goedkoop is. SEO Economisch Onderzoek rekende al eens uit dat Nederland dit soort investeringen dubbel en dwars terugverdient.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.