• blad nr 7
  • 1-9-2023
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

AOb organiseert cursus voor veranderaars

In elke school loopt wel een leerkracht die het anders wil. In de klas, in de school in de sector of zelfs in het hele onderwijsland. Hoe begin je om dat voor elkaar te krijgen? “Voor deze mensen komen we dit najaar met een driedaagse cursus,” vertelt Roos Bonnemaijers.
Bonnemaijers, een nieuwe naam bij de bond?
“Niet helemaal. Na mijn studie bestuurskunde en onderwijswetenschappen werk ik nu bijna twee jaar bij de AOb. Ik houd me vooral bezig met de versterking van de onderwijsinhoudelijk kant van de bond. De cao’s, daar zijn deskundigere anderen voor.”

Wat doe je voor de leden?
“Ik ben vanaf het begin bezig met het opzetten van ledennetwerken. We willen graag horen wat er leeft. Dus in die thema-netwerken willen we de stem van de leden ophalen en die vertalen naar ons bestuur of richting de politiek. Op deze manier willen we actievere leden ook kennis laten maken met de onderwijsinhoudelijke kant van de AOb.”

Is dat nog steeds nodig?
“Zeker. Soms horen leraren die afreizen naar Utrecht om deel te nemen in zo’n netwerk: “Heb je dan ruzie met je directeur?”. Te veel mensen denken nog steeds dat de AOb er alleen is voor cao’s en arbeidsconflicten.”

Geef eens een voorbeeld van zo’n netwerk?
“Het eerste ging over digitalisering. De AOb wilde een visie ontwikkelen op zaken als digitale hulpmiddelen en mobieltjes in de klas. Na een oproep meldden zich een stuk of tien leraren en kwamen we in drie sessie tot die visie. Inmiddels lopen er al vijf van dit soort netwerkjes. Bijvoorbeeld rond thema’s als medezeggenschap en lerarenopleiders. We gaan ook een netwerk starten over Artificiële Intelligentie.”

En nu dus die pilot voor veranderingsgezinden?
“Zeker. In drie voorbereidende bijeenkomsten voor sterke invloedrijke leraren hebben we dit voorjaar bepaald waar die aankomende pilot over zou moeten gaan. Bijvoorbeeld over hoe je moet omgaan met een slecht functionerende teamleider die niets over verandering wil horen. En over de vraag: ‘Hoe krijg ik mijn prachtige ideeën voor het hele onderwijsveld voor het voetlicht’. In de cursus leer je hoe je de eerste stappen kunt zetten. Er is vaak meer mogelijk dan mensen denken. Bijvoorbeeld omdat er in de cao-afspraken zijn gemaakt om voor de uitvoering van dergelijke ideeën geld en tijd vrij te maken. Je kunt je ook aanmelden bij de Stichting Leerplan Ontwikkeling of zelfs rechtstreeks bij het ministerie om mee te praten in tal van werkgroepen.”

Hoe ziet de pilot er concreet uit?
“We organiseren twee dagen, op 3 en 4 november, in Utrecht. Samen met Jan van de Ven van researchED stellen we een programma op dat we mede af laten hangen van wie zich met welke probleemstellingen aanmeldt. Het wordt een mix van informeren over kennen, kunnen en doen. Vol met tips en trucs en inspirerende sprekers om goeie ideeën succesvol verder te brengen dan louter het eigen hoofd. Deelname is gratis, het is immers een pilot. Op 1 december is de terugkomdag.”

Wat schiet de AOb hiermee op?
“De netwerken zijn ook een nieuwe manier om een betere relatie met onze leden te krijgen. We willen immers het liefst samen bedenken waar het beroep verder heengaat; een manier om onze krachten te verenigen. Zeg maar de kern van het vakbondswezen.”

Enthousiast? Meld je dan snel aan door te mailen naar ontwikkelen@aob.nl.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.