• blad nr 7
  • 1-9-2023
  • auteur D. van 't Erve 
  • Aan de telefoon

 

Voor nascholing van leraren komt 160 miljoen beschikbaar

Tekst Daniëlla van 't Erve en Jelte Klerk.

Voor verdere professionalisering van leraren is de komende tien jaar 73,1 miljoen euro beschikbaar uit het Nationaal Groeifonds. Nog eens 86,5 miljoen is voorwaardelijk toegekend. “Een heel mooie stap vooruit”, reageert AOb-bestuurder Thijs Roovers.

De ‘Nationale aanpak professionalisering leraren’, die het ministerie van Onderwijs samen met de AOb en andere vakorganisaties ontwikkelde is één van de achttien projecten waar geld naar toegaat in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds, die voor de zomer is vastgesteld. Het plan moet een eind maken het versnipperde nascholingsaanbod voor leraren in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het doel is een kwalitatief goed en samenhangend geheel te creëren om de professionele ontwikkeling van leraren gedurende hun hele loopbaan te stimuleren. “Hierdoor kunnen we hopelijk via de cao-tafel ook afspraken maken om leraren beter te belonen als ze zich verder ontwikkelen”, zegt Roovers.

Aantrekkelijker
Het Centraal Planbureau waarschuwt wel dat leraren van sommige scholen, juist door het lerarentekort, geen tijd zullen hebben om aan scholing deel te nemen. Dit probleem zal waarschijnlijk vooral bij achterstandsscholen spelen, waardoor dit voorstel de verschillen in de samenleving kan vergroten.
‘Het voorstel noemt versnipperde bekostiging als knelpunt, maar biedt geen structurele oplossing’, aldus het CPB. Het is volgens het CPB de vraag of het project slaagt ‘als flankerend beleid uitblijft’.
Roovers deelt die angst niet: “Als dit goed werkt, wordt het beroep aantrekkelijker en dat draagt het juist bij aan het oplossen van het lerarentekort. We zeggen niet dat het plan al klaar is. Het mooie is dat dit de eerste keer is dat de beroepsgroep zelf mag meepraten over de verdere ontwikkeling van leraren. De stem van de leraren zelf zal hierin dus medebepalend zijn.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.