• blad nr 7
  • 1-9-2023
  • auteur D. van 't Erve 
  • Informatie en advies

 

Tweede spoor biedt weg naar andere werkgever

Tekst Daniëlla van 't Erve en Jelte Klerk.

Lisa is al een tijdje ziek. Bij haar laatste gesprek noemde de bedrijfsarts het ‘tweede spoor’, maar dat ging allemaal wat snel. Wat is het precies, wil Lisa weten en wat kan ze verwachten?

Als je ziek bent in loondienst val je onder de Wet Verbetering poortwachter. Er gelden een hoop regels, maar in de basis komt het erop neer dat er wordt ingezet op re-integratie in het eigen werk of, als dit niet lukt, ander werk bij de eigen werkgever.
Is dit ook niet haalbaar, dan moet er worden gekeken naar de mogelijkheden van werkhervatting bij een andere werkgever. Vrijblijvend is dit allemaal niet. Je werkgever heeft de plicht om een tweede spoor aan te bieden en als werknemer ben je verplicht hieraan mee te werken.
Als je ergens anders aan de slag kunt dan ga je niet meteen uit dienst. Je werkgever maakt een detacheringsovereenkomst, waarna je bij de andere werkgever kan worden ingezet. Als beide partijen, je nieuwe werkgever en jijzelf, tevreden zijn kan er gekeken worden gekeken naar een overstap naar deze werkgever en kan je daar een arbeidsovereenkomst tekenen.
Je werkgever kan het tweede spoor inzetten vanaf de 8e ziekteweek. Soms wordt het tweede spoor tegelijk met het eerste spoor ingezet. De bedrijfsarts en werkgever moeten dat dan wel duidelijk beargumenteren.

Rectificatie:
Er staat in het artikel in het blad dat de werkgever het tweede spoor kan inzetten vanaf de 8ste tot en met de 52ste ziekteweek. Dat laatste klopt niet. Het tweede spoor kan ook na de 52ste ziekteweek worden ingezet.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.