• blad nr 7
  • 1-9-2023
  • auteur T. van Gelder 
  • Column

 

Kleinere klassen

De scholen zijn weer begonnen. We mogen weer! Maar het lerarentekort zet het nieuwe schooljaar meteen op scherp. Er is in het team geen speelruimte voor ziekte of uitval.
En toch begin ik deze eerste column na de zomervakantie over kleinere klassen. Ja, dat lijkt daar haaks op te staan, want daarvoor zijn meer leraren nodig.
Het is een deel van de oplossing, daarvan ben ik overtuigd.
Onderwijswetenschapper John Hattie deed in 2002 een groot onderzoek naar wat ervoor zorgt dat leerlingen optimaal presteren in de klas. Gek genoeg bleek de grootte van de klas daarop maar weinig invloed te hebben. De docent maakt volgens dit onderzoek het verschil. Natuurlijk.
Koren op de molen van economen: kleinere klassen zijn dus niet de sleutel tot betere prestaties van leerlingen. Maar dat is te makkelijk. Want wat blijkt? Als klassen groter worden, gaan leraren extra inzetten op kernvakken als taal en rekenen. En laten dat nu juist de vakken zijn die Hattie onderzocht.
Wat hij in zijn onderzoek niet meenam, is dat leraren de klappen opvangen van grotere klassen. En overbelast raken. Als dat te lang duurt, vallen ze uit of haken ze voorgoed af.
Dat zien we nu gebeuren: veel enthousiast begonnen leraren, stoppen binnen vijf jaar. Omdat ze de werkdruk niet volhouden.
Wat ook niet in het onderzoek werd meegenomen, zijn de ervaringen van leraren. Want zij weten allang dat je in kleine klassen beter onderwijs geeft. Je hebt meer tijd voor je leerling. Meer tijd voor feedback, het nakijken van huiswerk. Daardoor kun je individueel en klassikaal meer variëren en differentiëren. Goed voor de leerlingen. En goed voor de leraren die met meer voldoening voor de klas staan. En het langer volhouden.
De verkiezingen komen eraan. Ik hoop dat er een kabinet komt dat voluit inzet op onderwijs. Op kleinere klassen. Het is een investering, die zich dubbel en dwars terugbetaalt

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.