• blad nr 5
  • 1-5-2023
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Informatie en advies

 

In een pauze hoef je even helemaal niks

Voor de komende zomer moeten de rusttijden goed geregeld zijn in het nieuwe werkverdelingsplan van elke school. Een boterham eten samen met je eigen leerlingen in de klas voldoet niet aan de eisen die de wet stelt aan een pauze.

Tijdens AOb-workshops over de werkverdeling op school zijn de pauzetijden een geliefd onderwerp. “Er zijn nog altijd werkgevers die denken dat zij de pauzetijden mogen bepalen nu daarover niks meer in de cao staat”, zegt AOb-consulent Esther van Es, die de workshops organiseert. “Onzin, want de eisen waar je pauzes aan moeten voldoen, staan in de Arbeidstijdenwet. Die gaat boven de cao.” Pauzetijden zijn daarnaast een verplicht onderdeel van het werkverdelingsplan dat scholen voor de zomer af moeten hebben.
Een belangrijk uitgangspunt in de wet is dat werknemers met een werkdag van 5,5 uur of langer recht hebben op minimaal een half uur pauze achtereen of twee keer een kwartier. “Sommige schooldirecteuren denken dat ze precies binnen de wet blijven met een continurooster van 8.30 tot 14.00 uur zonder tussentijdse pauzes”, zegt Van Es. “Dat is vaak niet het geval, want leerkrachten zijn in de praktijk al aan het werk voorafgaand en na afloop van de lestijden.” Als de les begint om 8.30 zullen veel leerkrachten al om 8.15 uur klaarstaan om de inloop in hun klas goed te organiseren. En als de bel gaat om 14.00 uur is het werk vaak ook niet meteen klaar, omdat alle kinderen nog naar buiten moeten. Met een rooster van 8.30 tot 14.00 uur ontkom je als leidinggevende daarom niet aan een pauze tussendoor.
Pauze nemen, betekent dat je als leerkracht helemaal vrij bent om je eigen tijd in te vullen. Je boterham wegwerken samen met je eigen leerlingen in je klas, voldoet niet aan dat criterium. “Je moet bij wijze van spreken even naar de Hema kunnen lopen om koffie te drinken”, zegt Van Es.
Toch is binnen de wet blijven met een continurooster zonder pauze niet ingewikkeld. “Er zijn scholen met lessen van 8.15 uur tot 13.15 uur”, zegt Van Es. “Daarna eten de kinderen thuis. Dat is in mijn ogen best een mooie manier om het probleem met de pauzetijden op te lossen.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.