• blad nr 5
  • 1-5-2023
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Informatie en advies

 

Het team bepaalt de werkverdeling

Enige haast is geboden, want voor de zomer moet ‘ie af zijn: het werkverdelingsplan waarin staat wat er komend schooljaar moet gebeuren en hoe het werk wordt verdeeld. Het team bepaalt welke keuzes er gemaakt worden.

Het werkverdelingsplan, verplicht sinds 1 augustus 2019, is bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers meer inspraak hebben in de manier waarop het werk wordt verdeeld. Kant-en-klare lijstjes waarmee de schoolleiding oplegt wat iedereen het komend schooljaar moet gaan doen zijn niet meer van deze tijd.
In plaats daarvan moet de werkgever uiterlijk begin mei inzichtelijk maken wat er het komend schooljaar moet gebeuren en op basis van deze informatie met het team bespreken hoe dat werk moet worden verdeeld. “De directie heeft een faciliterende rol”, zegt AOb-consulent Esther van Es. “Daarmee bedoel ik dat de directeur een lijst opstelt met het aantal fte dat er beschikbaar is en de uren die nodig zijn voor alle taken die er moeten gebeuren.” Op basis daarvan neemt het team een beslissing. “In principe is het simpel”, zegt Van Es. “Als er niet genoeg uren beschikbaar zijn, dan moeten er taken afvallen.”
Van Es organiseerde de afgelopen twee jaar drukbezochte online workshops over dit onderwerp. “Het leeft”, zegt zij. Een vraag die vaak terugkomt bij de bespreking van het werkverdelingsplan gaat over de werkdrukmiddelen. “We zien nog te vaak dat een schoolleider van tevoren bedenkt waar dat geld voor moet worden ingezet. Dat kan niet, want dat geld is van ons. Als het team wil dat er 0,2 fte wordt ingezet voor een extra muziekleerkracht of ondersteuning zodat leerkrachten een dagje de klas uit kunnen, dan is die keuze aan het team.”

De volgende online bijeenkomst over het werkverdelingsplan is woensdag 31 mei om 16.00 uur.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.