• blad nr 5
  • 1-5-2023
  • auteur T. van Gelder 
  • Column

 

De toekomst is publiek

Daar stonden we dan, in de hal van het ministerie van Onderwijs. Een grote groep collega’s van de vakbonden van overheidspersoneel, om aandacht te vragen voor alle werknemers in de publieke sector.
Want die aandacht is nodig. De inflatie is hoog, de energiekosten stijgen en de prijzen in de supermarkt ook. Ik kijk tenminste vaak met verbazing naar mijn boodschappen, nog op de band bij de kassa, als ik het bedrag op het bonnetje zie. Dít bedrag? Voor dát beetje levensmiddelen?
Gelukkig stijgen de lonen ook. Tenminste, in de marktsector. Daar drong ons kabinet ook op aan, de afgelopen herfst. Bedrijven moesten hun mensen vooral meer gaan betalen, om te compenseren voor de inflatie.
Maar: de overheid is zelf ook werkgever. En wel de grootste van Nederland. Met ruim een miljoen mensen in dienst, direct of indirect. Van de verpleger, de agent, de gevangenisbewaarder, de conciërge op de school, de leraar, tot aan de muskusrat-vanger. Deze mensen vormen het fundament van onze samenleving.
We vragen onze regering om te laten zien dat zij hun eigen werkgeverschap serieus nemen. Want je kunt het bedrijfsleven om hogere lonen vragen, maar de toekomst is toch echt publiek. Marktwerking en deregulering van taken vanuit de overheid naar het bedrijfsleven, waar we in de jaren '80 zoveel zegeningen van verwachtten, zijn mislukt. We plukken er op dit moment alleen de zure vruchten van. Met wachtlijsten in de zorg, een vastlopende jeugdzorg en een tekort aan bevoegde leraren.
Dat kan en moet anders. Wij willen een overheid die regie heeft en neemt. Een overheid die zich verantwoordelijk voelt en zich daarnaar gedraagt. Met, ja, geld voor een fatsoenlijke loonsverhoging. Als blijk van aandacht en waardering voor die miljoen werknemers, die met elkaar de fundering van Nederland vormen.
Want zonder goede fundering stort alles in elkaar.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.