• blad nr 5
  • 1-5-2023
  • auteur L. Schipper 
  • Redactioneel

 

ABP duikt op duurzaam

Ik maak mij zoals velen zorgen over het klimaat en biodiversiteit. Daarom wil ik dat mijn pensioengeld echt duurzaam wordt belegd. Kan ik bij het ABP kiezen voor een extra duurzame portefeuille?

Nee, dat is niet mogelijk. Het ABP beheert één beleggingsportefeuille waarin iedereen deelneemt. Gekozen is voor collectiviteit en solidariteit. Zo dragen alle deelnemers samen de beleggingsrisico’s en zijn de kosten lager. Voordeel is ook dat een gezamenlijke portefeuille de mogelijkheid schept om investeringen van honderden miljoenen euro’s voor een zeer lange periode vast te zetten.
Maar goed nieuws: het ABP heeft zijn beleggingen in fossiele brandstoffen vorig jaar afgebouwd. Wie daarvoor heeft gestreden is Gerian Alofs. Zij is docent aan de Hogeschool Utrecht en AOb-lid van het Verantwoordingsorgaan van het ABP . Jaren geleden sloot zij zich aan bij de campagne ABP Fossielvrij. “Een belangrijk doel is nu bereikt, dat is heel mooi”, aldus Alofs. “Als je de wetenschappelijke rapporten over het klimaat ziet, schrik je je rot. Er zijn zulke grote veranderingen nodig. Pensioenfondsen beleggen heel veel geld en kunnen daarmee een positieve bijdrage leveren.”

Oliebedrijven
Voorheen dacht het ABP als actief aandeelhouder oliebedrijven te kunnen stimuleren de transitie te maken naar hernieuwbare energie. Maar die hoop is in de loop der jaren vervlogen, aldus Aldert Boonen, die als afgevaardigde van onder andere de AOb in het bestuur van het pensioenfonds zit. “Het ABP is al vanaf 2007 bezig met duurzaam en verantwoord beleggen. Sindsdien is er een transformatie in het denken geweest. We hebben gemerkt dat onze gesprekken met oliebedrijven niet opleverden wat we ervan hoopten. Bijvoorbeeld Shell doet wel wat, maar het gaat niet snel genoeg. Nog steeds slaan bedrijven nieuwe putten voor olie- en gaswinning.” Eind vorig jaar zijn vrijwel alle aandelen in deze sector verkocht. Voor enkele directe investeringen in oliebedrijven zoekt het ABP nog kopers.

Nederlandse beleggingen
Maar er zijn natuurlijk veel meer vervuilende bedrijven, hoe zit het daarmee? Als fossiele energie niet de kernactiviteit is, zijn deze ondernemingen volgens Boonen vatbaarder voor alternatieven. Hij noemt als voorbeeld de productie van staal met groene waterstof in plaats van steenkool. “Wij verwachten dat we in zulke sectoren als grote aandeelhouder iets kunnen toevoegen, door het gesprek aan te gaan en bedrijven te bewegen groener te produceren.”
Daarnaast belegt het ABP miljarden euro’s in bedrijven die de energietransitie verder brengen. Zo heeft het pensioenfonds een flink belang in Avantium, een Nederlands bedrijf dat frisdrankflessen maakt van duurzame materialen. Ook investeert het ABP in windmolen- en zonneparken in Nederland en over de grens, zoals in Duitsland, Zweden en de VS. Eind vorig jaar heeft het pensioenfonds zich met samenwerkingsverband Noordzeker ingeschreven voor het aanleggen en beheren van een windmolenpark voor de kust van IJmuiden. Naar Nederlandse initiatieven gaat extra geld, is het plan. Zo heeft het ABP een belang van 50 procent in Groendus. Dit bedrijf helpt gemeenten en scholen bij hun energietransitie, onder meer met de installatie van zonnedaken.

Leefbare wereld
Uiteindelijk gaat het om het bestaan van de eigen deelnemers, benadrukt bestuurslid Boonen. “Met duurzame beleggingen zet het ABP in op een leefbare wereld. Ook voor onze deelnemers van 20 die net van de pabo komen en er over tachtig jaar misschien nog zijn.” Docent Alofs valt hem bij: “Wat heb je aan een goed pensioen in een onleefbare wereld?”

{kader}
Duurzamer
€ 461 miljard bedraagt het totale belegde vermogen van het ABP

€30 miljard moet in 2030 zijn geïnvesteerd in de klimaattransitie, waarvan € 10 miljard in bedrijven die daaraan een meetbaar positieve bijdrage leveren (ook wel: ‘impactinvesteringen’).

In 2030 moet de CO2-voetafdruk van de ABP-beleggingen zijn gehalveerd ten opzichte van 2019.
In 2050 moet de beleggingsportefeuille klimaatneutraal zijn, dus geen extra CO2-uitstoot meer veroorzaken.

Toch zorgen?
Ben je nog steeds bezorgd over het beleggingsbeleid van ABP? Laat het weten aan een AOb’er in het Verantwoordingsorgaan van het ABP, zoals Gerian Alofs: gerian.alofs@hu.nl. Zij kunnen vragen stellen aan het bestuur.

En het rendement dan?
Met het rendement van duurzame beleggingen zit het wel goed. Het ABP heeft hiernaar diverse wetenschappelijke onderzoeken laten uitvoeren en meer dan tweeduizend studies geraadpleegd. Conclusie: duurzame beleggingen gaan niet ten koste van het rendement. Deze strategie reduceert het risico van beleggen juist, zeker op lange termijn. De oplopende prijs voor CO2-uitstoot geeft grote uitstoters een concurrentienadeel en uiteindelijk lagere overlevingskansen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.