• blad nr 5
  • 1-5-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Sommige besturen spreken af stages niet te betalen

Ruim een derde van de onderwijsstudenten in Nederland krijgt geen vergoeding voor hun afstudeerstage. Sommige werkgevers maken onderling afspraken om stagiairs niet te betalen.

Uit een enquête van de AOb onder vijftienhonderd studenten bleek in februari dat 90 procent van de studenten niet wordt betaald voor verplichte stages. Voor de daaropvolgende lio-stage (leraar in opleiding) krijgt in het primair onderwijs een kwart van de studenten evenmin een vergoeding. Werkgevers zijn niet verplicht lio-stagiairs te betalen, maar als het aan de AOb ligt, gaat dat veranderen.
Na een tip dat besturen in de provincie Gelderland onderling afspraken maken om lio-stagiairs niet te betalen zocht het Onderwijsblad contact met geënquêteerden. Een stagiair die vanwege zijn loopbaan anoniem wil blijven zegt: “Ik weet al sinds ik op pabo rondloop dat stichting Conexus er bekend om staat geen vergoeding te betalen. Veel studenten ontlopen die stichting daarom ook.”
Desgevraagd laten Conexus, Condor (10 basisscholen), Sint Josephscholen (14 basisscholen) en Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (8 basisscholen) weten dat zij met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) hebben afgesproken om lio-stagiairs een ‘leerovereenkomst’ te geven in plaats van een ‘leerarbeidsovereenkomst’. “We willen elkaar bewust niet beconcurreren met publiek geld, daarom kiezen alle scholen in de regio Nijmegen voor dezelfde constructie”, vertelt Lucienne van den Brand, bestuursvoorzitter van Conexus.
Andre de Jong, directeur van stichting Condor, geeft aan dat hij het budget niet heeft voor betaalde opleidingsplaatsen. Van den Brand van Conexus vult aan: “Een stagevergoeding is maar één van de manieren waarop je kunt investeren in startende leraren. Wij hebben bijvoorbeeld intensieve begeleiding tijdens de eerste drie jaar dat iemand bij ons werkt, omdat we weten dat de uitval onder starters zo hoog is.”
AOb-bestuurder Thijs Roovers wordt kwaad wanneer hij geld als argument hoort om afstudeerstagiairs geen vergoeding te betalen. “Dat er geen budget zou zijn, is een keuze van de werkgever: geen feit. Ik zou van schoolbesturen die dit soort afspraken maken wel eens willen zien hoeveel geld zij opgepot op de plank hebben liggen.”

Formatieruimte
In de regio Nijmegen werken de vier stichtingen samen op het gebied van studenten en starters. Nederland kent tientallen van dat soort Samen opleiden-netwerken. De Jong benadrukt dat een afstudeerstudent op een Condor-school tijdens de eindstage zelfstandig lesgeeft, maar niet verantwoordelijk is voor de klas. Als studenten toch bijspringen vanwege het lerarentekort krijgen ze een contract als onderwijsassistent, vertelt De Jong.
De HAN wil enkel schriftelijk reageren op de gemaakte afspraken. “In sommige gevallen bieden schoolbesturen geen leerarbeidsovereenkomst aan”, aldus Aly Smelt, directeur van de Academie Educatie van de HAN. “Redenen daarvoor zijn vaak gelegen in het niet beschikbaar hebben van formatieruimte. Dat is echter een zaak van het schoolbestuur, niet van de HAN.”

Elders in dit nummer:‘Met een vaste vergoeding neem je stagiairs serieus’

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.