• blad nr 4
  • 1-4-2023
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

‘Kinderen zijn geen bananen’

Het onderwijs is vergeven van de goeroes die komen vertellen hoe het moet. “Wij willen leerkrachten daar tegen wapenen met een goed gevulde research-informed rugzak en een bullshit-hitteschild”, stelt Jan van de Ven van researchED die een samenwerking is aangegaan met de AOb.

Weer verenigd met je partner in crime?
“Ja, dat is leuk. Samen met AOb-bestuurder Thijs Roovers stond ik aan de basis van PO in Actie. Die club is wegens succes opgeheven. Ik ging daarna verder bij researchED. De organisatie van het AOb-jubileumcongres vorig jaar was de eerste samenwerking met de bond. Wij werden daarvoor benaderd voordat Thijs bij de bond werkte. Het is dus toevallig dat we elkaar nu weer beroepshalve af en toe tegenkomen.”

Wat is researchED?
“Dit initiatief ontstond in 2014 in Engeland. Een docent die de kwakzalverij in de scholen beu was en op zoek ging naar wetenschappelijke inzichten die wel relevant zijn. Zijn congressen sloegen aan. Want niet alleen wetenschappers komen op researchED-congressen aan het woord, maar juist ook mensen die in de praktijk werken met die inzichten.”

Kwakzalverij! Is dat niet wat overdreven?
“Welnee, in het onderwijs circuleren tal van hardnekkige mythes. Die zogeheten leerpiramide bijvoorbeeld; slaat deels echt nergens op, zegt de wetenschap. Of de meervoudige intelligenties van Gardner: taalslim, rekenslim, bewegingsslim en al die andere slimmigheden van kinderen waar leerkrachten hun onderwijs op zouden moeten inrichten. Lariekoek. Of dat je kinderen pas moet leren lezen als ze ‘leesrijp’ zijn. De laatste keer dat ik het checkte, waren kinderen nog steeds geen bananen.”

Wat gaan jullie doen voor de AOb?
“Onze kennis en ervaring gaan we combineren met de wetenschapscolleges die de AOb al langer organiseert. Op 19 april is het eerste online college waaraan wij meewerken. We hebben gesleuteld aan het format. Met onze ervaring op het gebied van beeld en geluid, denken we kwaliteit toe te voegen. Hopelijk kunnen we er ook voor gaan zorgen dat mensen niet alleen online kunnen meedoen, maar ook achteraf kunnen kijken naar een fijne samenvatting. Dit jaar werken we mee aan vijf colleges.”

Stopt de samenwerking daar?
“Het is een mooie en broodnodige ontwikkeling dat de AOb zich ook steeds meer als onderwijsinhoudelijke beroepsorganisatie wil manifesteren. Ik heb me met PO in Actie met veel plezier beziggehouden met ‘een eerlijk salaris en minder werkdruk’, maar krijg zelf de meeste energie van werken aan de inhoud. We denken met onze samenwerking deze tak van de AOb te gaan versterken.”

Het eerste online wetenschapscollege nieuwe stijl vindt plaats op 19 april. De Vlaamse docent en onderzoeker Pedro de Bruyckere komt enkele hardnekkige mythes over opvoeding en onderwijs ontkrachten.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.