• blad nr 4
  • 1-4-2023
  • auteur J. Klerk 
  • Informatie en advies

 

Meer dan 940 lesuren, mag dat?

Ik heb het idee dat er op mijn basisschool wordt gegoocheld met uren. Is het oké dat collega’s meer dan 940 uur in een schooljaar lesgeven?

Onze directeur vindt het heel gewoon als collega’s meer dan 940 uur in een schooljaar lesgeven, zolang dat het gemiddelde over acht jaar blijft. We gaan er keer op keer overheen, zeker nu in een gewijzigde jaarplanner opeens
een vrije dag is verdwenen. Wat kunnen we doen?
Verwar de onderwijsuren voor leerlingen niet met de lesuren voor personeel, antwoordt de AOb. Voor de kinderen mag het aantal uren worden gemiddeld over hun tijd in groep 1 tot en met 8, maar voor personeel in het primair onderwijs geldt de jaartaak van 1659 uur. Daarbinnen is 940 lesuren de norm. Individueel, dus zonder bemoeienis van de medezeggenschapsraad, kunnen leerkrachten akkoord gaan met een hogere lestaak in een schooljaar, bijvoorbeeld als het jaar door wisselingen in de vakantiespreiding langer duurt. Ook de opslagfactor voor het voor- en nawerk moet dan worden aangepast. De jaarplanning moet voor de zomer klaar zijn en als er iets verandert, moet dat in overleg met de mr gebeuren.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.