• blad nr 4
  • 1-4-2023
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Miljoenenbeslag bij stichtingen SvPO-oprichters

Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar twee stichtingen die worden bestuurd door de oprichters van de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs. Justitie heeft beslag gelegd op vier schoolgebouwen.

Het gaat om de gerenoveerde schoolgebouwen in Deventer en Hoorn, en de nieuwbouw van de SvPO-scholen in Hurdegaryp en Geldermalsen. Deze vastgoedprojecten zijn betaald met onderwijsgeld en ouderbijdragen, zo constateerde de Onderwijsinspectie vorig jaar. Volgens de inspectie, die aangifte deed, is er tussen 2018 en 2020 bijna 16 miljoen euro aan rijksbijdrage onrechtmatig in gestoken.
De publiek gefinancierde schoolgebouwen staan niet op naam van het schoolbestuur, maar zijn ondergebracht bij de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Dat is een private stichting opgezet door SvPO-oprichter Misha van Denderen om ‘persoonlijk onderwijs’ te faciliteren. Tot vorig jaar had de stichting een status als algemeen nut beogende instelling (anbi). Sinds augustus 2022 wordt deze stichting bestuurd door zijn echtgenote; samen stonden ze aan de wieg van de scholen met de kleine klassen.
Het vastgoed-beslag dient ‘tot zekerheid van verhaal voor de vordering (..) welke voorlopig is begroot op 19.193.364 euro’, zo meldt het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder.
Ook heeft justitie een tweede stichting in beeld, Frederikssoon. Via deze stichting verstrekte Van Denderen in het verleden hypothecaire leningen aan de twee zoons van het echtpaar. Het OM heeft voor beide woningen beslag gelegd op het recht van erfpacht. Verder ligt er beslag op bankrekeningen van de stichtingen.

Strafrechtelijk onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Functioneel Parket, een specialistisch onderdeel van het om. Een Parket-woordvoerder bevestigt aan het Onderwijsblad dat justitie bezig is met een strafrechtelijk onderzoek.
Advocaat Wouter Pors, die Van Denderen en de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs al jaren bijstaat, zei in een korte reactie dat het OM nog niet bekendgemaakt heeft welke verdenking justitie onderzoekt.
Van Denderen heeft de bevindingen en conclusies van de Onderwijsinspectie van meet af aan bestreden. Volgens hem moest er wel in gebouwen worden geïnvesteerd, omdat gemeenten geen geschikte huisvesting wilden verstrekken. Op de vraag waarom je schoolgebouwen in een aparte stichting zou willen onderbrengen, reageerde hij eerder: “Om te voorkomen dat het pand aan de gemeente of minister zou vervallen als een school zou moeten sluiten.”
Na grote politieke druk vertrok Van Denderen vorig jaar als bestuurder van de acht scholen. Het interim-bestuur legde eind vorig jaar ook al beslag op de vier schoolgebouwen. Voor het onderwijs op de scholen heeft de beslaglegging geen gevolgen.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.