• blad nr 4
  • 1-4-2023
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Groei bij pabo, krimp bij lerarenopleidingen vo

De pabo’s zitten met 146 eerstejaars meer dan in 2021 een beetje in de plus. Daar houdt voor de onderwijssector het positieve nieuws op. De lerarenopleidingen voor het beroeps- en voortgezet onderwijs krimpen met 10 procent. Datzelfde geldt voor de academies voor lichamelijke opvoeding.
Het aantal nieuwe studenten dat voor een onderwijsopleiding heeft gekozen, zit in de min, overigens net als het hele hbo, zo blijkt uit nieuwe gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Bij de hogescholen samen schreven zich dit studiejaar in totaal 5 procent minder eerstejaars in. Bij de onderwijsopleidingen is het beeld wisselend. Een klein plusje bij de pabo en flinke groei bij de associate degrees (kort hbo) voor ondersteunende functies. Dikke minnen bij zowel de academies voor lichamelijke opvoeding als de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.