• blad nr 4
  • 1-4-2023
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Bonden zetten in op koopkrachtbehoud

Bij de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het hbo zet de AOb in op koopkrachtbehoud, een inkomensverzekering voor collega’s met long covid en werkdrukreductie.

De bonden en de werkgeversorganisatie hebben vorige maand hun cao-inzet uitgewisseld, daarmee zijn de onderhandelingen begonnen. De huidige cao liep 1 april af, maar blijft gelden tot er een nieuwe is. De looneis van de AOb komt neer op 14,3 procent voor koopkrachtbehoud. In de toekomst willen de bonden een afspraak maken dat de lonen automatisch met de prijzen meestijgen. Daarnaast moeten de hogescholen hun bedragen opplussen voor woon-werkverkeer, dienstreizen en een minimumbedrag voor dagen op thuiswerken.
Een ander groot punt in de inzet is de inschaling van collega’s. In de praktijk blijkt dat de verschillen tussen hogescholen en collega’s onevenredig groot zijn. Er moeten daarom betere afdwingbare afspraken komen in de cao, vinden de bonden. Er moeten daarom functies komen waarin het onderscheid tussen een docent in schaal 11 en 12 duidelijk is en regels komen hoe je automatisch kan doorstromen naar een hogere functie. Schaal 11 moet bovendien de laagste schaal zijn voor docenten, schaal 10 is niet passend.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.