• blad nr 4
  • 1-4-2023
  • auteur R. Wisman 
  • Flashback

 

'Geschiedenis kwam door hem dichtbij'

Kennis van de geschiedenis helpt presentator Astrid Kersseboom (57) om zaken in het juiste perspectief te plaatsen. Over docent Fer Coenen zegt ze: “Hij had liefde voor zijn vak, dat merk je als kind meteen.”

“Mijn vader was hoofd onderwijzer van een katholieke basisschool in Vlaardingen, mijn moeder werkte tot haar huwelijk als verpleegster. Ik ging naar een andere katholieke school, omdat mijn vader absoluut niet wilde dat zijn dochters bij hem op school zaten. Het leek hem ongezond, vanwege het risico op een andere behandeling. Ik ging graag naar school en hield vooral van de talen en de zaakvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, wereldoriëntatie. Later op het atheneum in Schiedam oriënteerde ik me breed op een beroep: van de hotelschool en defensie tot geschiedenis, de Duitse taal, muziekwetenschap en logopedie. Voor de zekerheid koos ik een bètapakket.
Bij een beroepskeuzetest klikte de uitkomst alles in mijn hoofd als een puzzel samen. Journalist! Natuurlijk! Dat ik daar zelf niet aan had gedacht!
Op zoek naar een leerkracht voor deze rubriek dacht ik aan mijn lievelingsvak geschiedenis en vervolgens aan meneer Coenen. Hij slaagde erin dat vak dichtbij te brengen door de manier waarop hij vertelde. Hij bracht feiten tot leven en maakte inzichtelijk waarom het kennen van de geschiedenis belangrijk is. Coenen was een vrolijke, toegankelijke man met een droog gevoel voor humor en liefde voor zijn vak. Als kind merk je het direct wanneer iemand het leuk vindt om zijn verhaal te vertellen of ongeïnspireerd zijn lesje afdraait. Lesboeren, noemde mijn vader dat. Je moest bij Coenen geen geintjes uithalen of een grens overschrijden. Hij reageerde met een ijzige blik of snijdende opmerking en dan was het klaar. Heerlijk voor pubers die grenzen nodig hebben! Inhoudelijk werd het vak interessanter als je het in je pakket koos. Dat heb ik altijd raar gevonden: waarom krijgt iedereen les over de Grieken en Romeinen en komt de Koude Oorlog alleen aan bod als je het vak kiest? Het interbellum is een periode die je helpt de huidige wereldproblematiek te begrijpen. De Tweede Wereldoorlog is te verklaren uit de manier waarop de Eerste Wereldoorlog is afgehandeld. Ook voor vandaag nog een les. Als je als overwinnaar de buit binnenhaalt en de verliezer vernedert, leg je een voedingsbodem voor een volgend conflict.
Coenen was een keurige man met een uitgestreken gezicht en ogen die af en toe twinkelden. Toen ik hem op een reünie vertelde dat ik bij de NOS werkte, vond hij dat heel logisch!”

{kader}
Fer Coenen (80) werkte tot 2008 als docent geschiedenis. Zes dagen na zijn pensionering vertrok hij naar Cambodja om daar onderwijs en steun te geven. Hij woont daar nog steeds. “Toen ik Astrid ontmoette op de reünie wist iedereen al lang wie ze was. Plagend zei ik: ‘Goh, wat doe jij tegenwoordig? Dat kon ze wel hebben, hoor! Astrid is een door en door sympathieke meid, een combinatie van bescheidenheid en zelfbewustzijn, een leerling uit een beschaafd nest met een goed stel hersens.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.