• blad nr 4
  • 1-4-2023
  • auteur L. Douma 
  • Commentaar

 

Vast in het systeem

De menselijke maat ontbreekt. Het is zo’n veelvoorkomende frase geworden dat hij hol lijkt. Maar hij leidt tot uitwassen als de toeslagenaffaire en de asielmalaise. Wie eenmaal vastzit in ‘het systeem’ komt er moeizaam tot niet uit. Dit gaat helaas ook op voor het onderwijs, toont het artikel ‘Passend onderwijs is een wassen neus’ op pag... Ouders die jarenlang met hun zoon met een ‘disharmonisch profiel’ van het kastje van de muur worden gestuurd, geven ten einde raad beiden een werkdag op om zoon Mees samen met een bereidwillige school klaar te stomen voor het staatsexamen. Bijna bij de finish, werpt de Dienst Uitvoering Onderwijs een blokkade op. Het noodplan voor Mees past niet in ‘het systeem’.
Het systeem rondom die staatsexamens rammelt en kraakt op meerdere plekken. Wiskundedocent Henk Vegter strijdt voor gelijke rechten van zijn leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die aangewezen zijn op het staatsexamen (zie pag. ..). Want zijn leerlingen hebben geen flauw benul wat er op het spel staat als ze aan de start van hun grande finale verschijnen. De cijfers van hun centraal schriftelijke examens krijgen ze namelijk pas nádat ze hun college-examen (het staatsexamen-equivalent van het schoolexamen) hebben afgelegd. Dat geeft stress, aan kinderen die toch al minder stevig zijn. En het is oneerlijk. Gelukkig is minister Dennis Wiersma het hier roerend mee eens. Behalve dan dat ‘regels rondom privacy in combinatie met een verouderd ict-systeem vertragend werken’. Vegter is bereid persoonlijk naar de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen te reizen om de uitslagen van zijn leerlingen op te halen. De ouders van Mees gooiden hun leven om. Maar Vegter is niet welkom in Groningen en Mees krijgt toch niet zijn vmbo-diploma. Zij zitten allemaal klem in het systeem. Ik hou mijn hart vast voor kinderen die niet zulke kundige ouders of intens bevlogen docenten hebben.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.