• blad nr 3
  • 1-3-2023
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

Inzet werkdrukmiddelen kan beter

In het voortgezet onderwijs is voortaan jaarlijks 300 miljoen euro aan zogeheten ‘werkdrukmiddelen’ beschikbaar. “Om te helpen bij de besteding organiseren we op 15 maart een webinar”, zegt AOb-hoofdbestuurder Kim van Strien.
Is werkdrukbestrijdingsmiddelen misschien een beter woord?
“Het is op enig moment werkdrukmiddelen gaan heten. Werkdrukbestrijdingsmiddelen vind ik geen goede naam. Alsof we met een gifspuit door de scholen gaan lopen om de werkdruk te verlagen. Werkdrukverlagingsmiddelen is beter, maar dat is een onhandig lang woord. Inmiddels weet iedereen wat met de werkdrukmiddelen wordt bedoeld. Laten we het daar maar bij houden.”

Komt er nu een einde aan dat geklaag over werkdruk?
“Laten we het hopen. Helaas moeten we het er nu nog steeds over hebben. In het verleden was af en toe eenmalig geld beschikbaar voor dit structurele probleem. Het mooie van de afspraken in de cao is nu dat dit geld jaarlijks wordt overgemaakt aan de scholen. Dus kunnen scholen voor blijvende oplossingen kiezen.”

Voor afgelopen jaar was er ook extra geld?
“Jazeker. Eenmalig is 175 miljoen extra overgemaakt voor de eerste helft van het kalenderjaar ‘22. De helft van de werkdrukmiddelen gaat naar de individuele docenten. Dit schooljaar zien we dat die vooral kiezen voor de optie uitbetalen. De andere helft is bestemd voor collectieve uitgaven op de scholen.”

Hoe is gewaarborgd dat het collectieve geld ook echt naar het verlagen van de werkdruk gaat?
“Het geld gaat in een speciaal potje waarover directeuren samen met hun docenten beslissen. De besteding van dit geld moet apart worden verantwoord. Dus het geld kan niet verdwijnen in mooiere gebouwen of in de spaarpotten van de besturen.”

Wat voor ideeën hoor je zoal?
“Ik zou het fantastisch vinden als mijn school iemand aanstelt om mij en m’n collega’s te verlossen van het vele kopiëren. Dat apparaat is altijd kapot op het moment dat ik van alles moet kopiëren. Om gek van te worden. Anderen scholen zullen kiezen voor meer onderwijsassistenten. Of kleinere klassen. In principe kan er veel, mits in samenspraak wordt gekozen. Bijvoorbeeld met behulp van een online enquête.”

Dit jaar kiezen veel docenten voor het uitkeren van het individuele deel. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
“Dat verlicht de werkdruk niet meteen. Al kan ik me voorstellen dat wat extra geld stressverlichtend kan werken in deze dure tijden. Maar het moet inderdaad geen verkapte salarisverhoging worden. Wat ik me wel kan voorstellen is dat je dat individuele stukje toevoegt aan je pensioenpot zodat je eerder kunt stoppen. Of dat je spaart voor een sabbatical of per week een dag minder werken.”

Wat verwacht je van het komende webinar?
“Gezien de belangstelling vorig jaar, reken ik weer op honderden deelnemers. Vorig jaar in juni en in september trokken online bijeenkomsten over het nieuwe cao-akkoord en over werkdruk, ook dergelijke aantallen. Mensen kunnen zich aanmelden tot aanvang van het webinar op 15 maart. Onze eigen Philippe Abbing zorgt dat het technisch allemaal vlekkeloos zal verlopen.”

Op 15 maart 2023 organiseert de AOb van 19.30 tot 20.30 uur het online webinar over de inzet van werkdrukmiddelen. Deelname is via teams, alleen voor leden.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.