• blad nr 3
  • 1-3-2023
  • auteur J. Poortvliet 
  • Informatie en advies

 

Meer ruimte in hbo-regeling duurzame inzetbaarheid

Tekst: Joëlle Poortvliet en Jelte Klerk.
Meer ruimte in hbo-regeling duurzame inzetbaarheid Hbo-medewerkers kunnen de oude, opgespaarde uren voor duurzame inzetbaarheid voortaan laten uitbetalen of later inzetten. De AOb heeft met de andere vakbonden en de werkgevers afgesproken dat werknemers meer tijd krijgen om hun tegoed op te maken. Fit genoeg blijven om je werk te doen, daar draait het om bij de ‘di-uren’: uren voor duurzame inzetbaarheid (di). Op basis van deze regeling hebben medewerkers met een betrekkingsomvang van minimaal 0,4 fte die drie jaar of langer in het hbo werken, jaarlijks recht op minimaal 45 uur voor duurzame inzetbaarheid. Oudere werknemers, die tien jaar voor hun aow-leeftijd zitten en minimaal vijf jaar in het hbo werken, hebben recht op 90 uur per jaar. Deeltijders krijgen de uren naar rato. Deze uren moeten helpen om het werk goed, gezond en met plezier te blijven doen, ook op de langere termijn. Daarnaast kunnen hbo-werknemers de di-uren een beperkte periode inzetten om de werk-privé balans goed te houden. Zij mogen de uren gebruiken voor wat zij zelf vinden bijdragen aan het doel, denk aan sporten of extra verlof opnemen. Tot 2020 kon je di-uren die je niet opnam sparen tot een maximum van 200 uur. Douwe van der Zweep, AOb-bestuurder voor het hoger onderwijs, schat dat nog veel hbo-medewerkers een spaarpotje hebben: “We krijgen er veel vragen over. Vooral in coronatijd zijn de di-uren minder opgenomen.” In de huidige cao staat dat de opgespaarde uren voor 1 september 2023 moeten worden opgemaakt. Nu is afgesproken dat medewerkers daarvoor meer tijd krijgen en dat de uren kunnen worden uitbetaald. In de kalenderjaren 2023, 2024 en 2025 kunnen werknemers in het hbo per jaar 45 di-uren uit hun opgespaarde tegoed laten uitbetalen. Ga je met pensioen of stopt je dienstverband? Dan kun je het tegoed aan uren wat je nog hebt staan in één keer opnemen, voorafgaand aan je vertrek.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.