• blad nr 3
  • 1-3-2023
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

AOb kiest hoofdbestuurders

Op 30 en 31 maart 2023 kiest de Algemene Vergadering van de AOb nieuwe hoofdbestuurders. Om de twee jaar wordt de helft van het hoofdbestuur voor een zittingsperiode van vier jaar verkozen. Hoofdbestuurders geven richting en leiding aan de AOb, denken mee over arbeidsvoorwaarden en bewaken de voortgang van de vakbond.
Het AOb-hoofdbestuur bestaat in totaal uit twintig mensen. Vijf daarvan zijn in loondienst. Zij vormen het dagelijks bestuur. De overige vijftien hoofdbestuurders zijn onbezoldigd en komen uit verschillende regio’s en onderwijssectoren. Zij werken maximaal twee dagen voor de AOb naast het werk op school. De AOb betaalt de school om hun vervanging te regelen.
Drie hoofdbestuurders stellen zich herverkiesbaar voor een plaats in het dagelijks bestuur. Vijf nieuwe kandidaten stellen zich voor het eerst verkiesbaar als hoofdbestuurder. Vijf anderen stellen zich herverkiesbaar als hoofdbestuurder.

Dagelijks bestuur
Jelmer Evers
Motto: ‘Samen maken we ons onderwijs en zijn we de vakbond. Op de werkvloer en in het land’

Tamar van Gelder
Motto: ‘Goed onderwijs voor elke leerling en student begint bij ons’

Henrik de Moel
Motto: ‘Samen zijn wij de AOb!’

Nieuwe kandidaten hoofdbestuur
Arlene Noya, rayon Zuid
Motto: ‘Samen krachtig onderwijs begint bij jou en mij!’

Sophie Piccardt Brouwer, rayon Noordwest
Motto: Krachtig onderwijspersoneel in een verenigde bond


Marianne Barendregt, rayon Noord
Motto: Een baan in het onderwijs is mooi, maar geen hobbyisme

John Brewster, sector mbo
Motto: De toekomst van de wereld zit vandaag in de klas


Andries Knol, sector mbo
Motto: Het mbo staat eindelijk op de kaart, nu de mbo docent nog!


herverkiesbare kandidaten hoofdbestuur

Kim van Strien, voortgezet onderwijs
Motto: Krachtig voor kwaliteit

Dorien König, rayon Oost
Motto: ‘Alleen ga je sneller maar samen kom je verder’

Coba van der Veer, sector hbo
Motto: De AOb: een inspirerend netwerk van professionals!

Hans Nieuwkerk, sector postactieven
Motto: Van startend, ervaren, pensionado, ik wil er voor je te zijn

Ben Zwartjes, uit de afdelingen
Motto: Onderwijs, een prettige en veilige werkplek en leerplek voor iedereen!

De tweedaagse Algemene Vergadering vindt plaats op 30 en 31 maart in het Mitland Hotel te Utrecht

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.