• blad nr 3
  • 1-3-2023
  • auteur L. Douma 
  • In beeld

 

Ik zie je

‘Als je lijdt aan het leven moet je hopen dat er mensen zijn die die signalen oppikken’, verzucht Ronald Giphart tegen collega-schrijver Özcan Akyol (Eus). Het duo zit op een ‘Ik zie je’-bankje. Door heel Nederland staan er meer dan duizend van dit soort bankjes; in januari werd er nog eentje geplaatst bij het ROC Mondriaan. Ze staan bij een stuk of zes onderwijsinstellingen door het land en zijn een manier van 123 Zelfmoordpreventie om bij te dragen aan ‘het goede gesprek’. Op 113.nl/ikzieje voert Akyol dat gesprek met verschillende bekende Nederlanders die van dichtbij een zelfdoding hebben meegemaakt. Giphart memoreert schrijver Joost Zwagerman en The Voice-winnaar Dani vertelt over de suďcide van zijn vriend. ‘Ga met iemand praten’, adviseert Dani jongeren met donkere gedachten. ‘Je lost het op door bij mensen aan te kloppen.’ Zelf zou hij zich wenden tot zijn favoriete docent.

Ook andere scholen kunnen een plaquette bestellen voor een bankje op hun plein: 113.nl/ikzieje Op deze site vind je ook de interviews van Özcan Akyol

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.