• blad nr 3
  • 1-3-2023
  • auteur L. Schipper 
  • Redactioneel

 

Nabestaandenpensioen kan tegenvallen (maar wordt hoger)

Ik ben 45 en heb een fulltime baan als docent. Mijn echtgenoot werkt parttime. Stel dat ik overlijd voor mijn pensioenleeftijd, is met mijn nabestaandenpensioen dan alles goed geregeld voor haar?

Dat is nog maar de vraag. Bij het ABP bouw je naast je eigen ouderdomspensioen inderdaad een nabestaandenpensioen op. Als jij eerder overlijdt dan jouw echtgenoot krijgt zij sowieso een maandelijkse uitkering, of dat nu voor of na jouw pensioendatum is. Maar de hoogte van die uitkering zou wel eens kunnen tegenvallen. Dat zit zo. Jouw ouderdomspensioen bedraagt zo’n 70 procent van het jaarsalaris. Het nabestaandenpensioen bedraagt daar weer 70 procent van, dat komt neer op een uitkering van 49 procent van jouw salaris.
Dat lijkt wat beter dan het is. Voor de berekening van jouw ouderdomspensioen wordt namelijk eerst een flink bedrag afgetrokken van je gemiddelde jaarsalaris, dat is de zogeheten aow-franchise. Die bedraagt op dit moment 16.350 euro bij een bruto-jaarinkomen boven 49.233 euro en daaronder bedraagt de aow-franchise 14.750 euro. Wat daar achter zit: over een deel van je inkomen heb je geen pensioenpremie hoeven betalen, omdat je voor dat bedrag na pensionering aow krijgt.

Schrijnende gevallen
Wat is nou het effect op het nabestaandenpensioen? Stel, je verdient 56.000 euro bruto per jaar. Trek daar de franchise vanaf, en je komt op een pensioengevend inkomen van afgerond 40.000 euro. Jouw eigen jaarlijkse ouderdomspensioen zal daarvan 70 procent bedragen, dat is 28.000 euro bruto. Het nabestaandenpensioen is daar weer 70 procent van, dus 19.600 euro per jaar. En dat kan nog iets lager uitvallen, omdat over de dienstjaren tussen 2006 en 2018 geen 70 maar 50 procent van het ouderdomspensioen is gereserveerd. “Al met al kan het zorgen voor een behoorlijke inkomensval”, aldus AOb-pensioenexpert Roelf van der Ploeg. Hij komt af en toe schrijnende gevallen tegen, vertelt hij. “Soms moet de achterblijvende partner het huis uit of moet meer gaan werken, terwijl er ook nog de zorg is voor kinderen.”
Overigens bouw je voor je kinderen een wezenpensioen op. Als zij nog één ouder overhouden, is dat per kind 14 procent van jouw pensioeninkomen. Dat krijgen zij zo lang ze nog niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Het wordt beter
Nu het goede nieuws, al moeten we daarvoor nog wel even wachten op de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Het ABP mikt op 1 januari 2026. Dan wordt het nabestaandenpensioen simpeler en hopelijk ook gunstiger. Wat gaat er veranderen bij overlijden vóór de pensioenleeftijd? Op dit moment is de uitkering aan jouw partner afhankelijk van het aantal jaren dat je bij het pensioenfonds bent aangesloten. Straks wordt het een risicoverzekering: je spaart niet meer, maar je betaalt maandelijks premie om het risico te verzekeren dat je eerder overlijdt dan je partner. Over de hoogte van de uitkering wordt nog onderhandeld, aldus Van der Ploeg. “Ik verwacht dat die uitkomt tussen 30 en 40 procent van het laatstverdiende loon. De aow-franchise vervalt en daardoor gaat vrijwel iedereen er volgens onze berekeningen op vooruit.” Dit nieuwe percentage geldt dus voor de partners van iedereen die is aangesloten bij een pensioenfonds, of dat nu één jaar is of twintig jaar. Een eventueel pensioengat maakt niet meer uit. Ná de pensioeningangsdatum geldt nog gewoon de opbouwsystematiek voor het nabestaandenpensioen.

{kader}
Check de bedragen
Op MijnABP of op mijnpensioenoverzicht.nl kom je erachter hoe hoog jouw nabestaandenpensioen uitvalt.

Wil je meer regelen?
Je kunt altijd zelf zorgen voor een wat royaler inkomen voor jouw partner:
- Overlijdensrisicoverzekering
Met deze verzekering krijgt jouw partner als jij overlijdt in één keer een groot bedrag. Als je (tamelijk) jong en gezond bent, hoeft zo’n polis je per jaar maar een paar honderd euro te kosten. Heb je een koophuis, check dan even of je niet al een overlijdensrisicoverzekering hebt. Sommige hypotheekverstrekkers stellen dit verplicht.
- Periodieke uitkering
Je kunt ook kiezen voor een nabestaandenverzekering die elke maand uitkeert in plaats van een groot bedrag in één keer.
- Uitvaartverzekering
Met deze verzekering zijn de kosten voor de begrafenis alvast gedekt. Die kunnen behoorlijk oplopen, gemiddeld wordt vaak gerekend met zo’n 9.000 euro. Voor ongeveer een tientje per maand, afhankelijk van je leeftijd, verzeker je je voor die kosten.

Mogelijke ‘meevaller’
Heb je kinderen en zijn deze nog geen 18 of (als zij studeren) 21? Dan kan jouw partner in aanmerking komen voor de uitkering van de Algemene nabestaandenwet. Die bedraagt maximaal 1.417 euro bruto per maand, afhankelijk van wat jouw partner verdient. Per kind komt er een extra maandelijkse uitkering bovenop.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.