• blad nr 3
  • 1-3-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Fel verzet nekt plan voor meer onbevoegden

Het plan van drie Amsterdamse schoolbesturen om structureel onbevoegde professionals voor de klas te zetten in de strijd tegen het lerarentekort is vorige maand gestuit op fel protest.

De AOb organiseerde op 3 februari een protestactie tegen deze plannen bij het standbeeld van Theo Thijssen in Amsterdam.
Een dag na de protesten benadrukte de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs (BBO) in een brief dat werken met bevoegde mensen het uitgangspunt moet blijven. 'Uiteraard zijn alle Amsterdamse schoolbesturen van mening dat een bevoegde en bekwame leraar voor iedere klas de allerbeste manier is om de kwaliteit van onderwijs te garanderen’, aldus BBO-voorzitter Lieke Thesingh.
In een interview met Het Parool hadden de schoolbesturen eerder nog laten weten dat onbevoegden zoals ‘kunstenaars, accountants en musici’ in het primair onderwijs vaker voor de klas zouden moeten staan met leraren in een coördinerende rol. ‘Het klassieke onderwijsbeeld waarin we een leerkracht voor één klas zetten, gaat verdwijnen’, zo stelden bestuurders Harry Dobbelaar (Zonova), Marton de Pinth (Innoord) en Theo Hooghiemstra (AWBR) namens veertig Amsterdamse schoolbesturen. Die conclusie was volgens de bestuurders onvermijdelijk, omdat de ambities om het lerarentekort terug te dringen naar minder dan 5 procent niet zijn gehaald. Een eerder noodplan voor het werken met onbevoegden zou daarom moeten worden doorgetrokken naar ‘ten minste de komende vijf à tien jaar’.

Furieus
De AOb reageerde furieus. “Met dit dwaze plan jaag je de laatste bevoegde leraren van de scholen”, aldus AOb-bestuurder Thijs Roovers. “Ik begrijp niet dat mensen dit durven voor te stellen. Als we een tekort aan chirurgen, piloten of tandartsen hebben, gaan we dat toch ook niet opvangen met mensen uit de kunst en de financiële wereld? Onderwijs is een vak het mooiste vak van de wereld maar wel een vak waar je een afgeronde hbo-opleiding voor nodig hebt.”
Ook de Amsterdamse wethouder voor onderwijs Marjolein Moorman was not amused. Zij liet op Twitter weten: ‘Een tekort aan leraren is een noodsituatie, een ramp, die we nooit mogen accepteren als het nieuwe normaal’.

Macht
Volgens Roovers laten de Amsterdamse plannen zien dat er te veel macht ligt bij schoolbesturen. “Dit zijn beslissingen met verstrekkende gevolgen. Onderwijs is een publieke zaak die ons allemaal aangaat. Beslissingen over onderwijs moeten worden genomen door een democratisch gekozen orgaan, of door de mensen die elke dag onderwijs verzorgen. Maar in ieder geval niet door bestuurders die overduidelijk ver van de praktijk staan.”
De AOb vindt dat werkgevers veel meer kunnen doen om mensen voor het onderwijs te behouden. Roovers: “Bied vaste contracten en goede begeleiding, zodat we de mensen vasthouden in plaats van wegjagen. Dat kan wel, wij geloven daarin, nu de bestuurders nog.”

Op 10 maart om 15.30 uur organiseert de AOb met de Balie een open gesprek tussen schoolbesturen, wethouder Marjolein Moorman en leraren. Koop voor 5 euro een kaartje op deBalie.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.