• blad nr 3
  • 1-3-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Grote regionale verschillen in passend onderwijs

In de ene regio gaan ruim drie keer zoveel leerlingen naar het speciaal of speciaal basis onderwijs (sbo en so) als in een andere. Bijna negen jaar na de invoering van passend onderwijs zijn er nog altijd grote verschillen. “Het zou niet uit moeten maken in welke regio je opgroeit, onder welk samenwerkingsverband je toevallig valt” reageert AOb-bestuurder Thijs Roovers. “Je wilt vertrouwen op een systeem dat voor iedereen hetzelfde is.”
Onlangs is er een landelijke norm voor basisondersteuning opgesteld, maar het resultaat was bij het afronden van dit Onderwijsblad nog niet bekend. De AOb pleit al jaren voor duidelijke, landelijke afspraken zodat ouders, leraren, samenwerkingsverbanden maar vooral leerlingen veel sneller weten waar ze aan toe zijn.

Lees ‘Regionale verschillen splijten passend onderwijs’ elders in dit nummer.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.