• blad nr 3
  • 1-3-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Hbo-docenten werken te veel

Hbo-docenten maken gemiddeld per week 30 procent meer uren dan in hun contract staat, blijkt uit onderzoek van bureau Zestor. Het onderzoek in opdracht van hogescholen en vakbonden is vorige maand gepubliceerd.
Zestor liet 615 docenten van vier hogescholen een enquête invullen. Gemiddeld hebben de geënquêteerden een aanstelling van 31,1 uur in de week, maar ze werkten ze 41 uur, dus 9,9 uur extra. Slechts 4 procent van de ondervraagden krijgt zijn werk af binnen de uren waarvoor ze betaald worden. Bijna twee derde lukt dit ‘meestal niet’ of ‘nooit’. Docenten werken gemiddeld 4,3 uur in de weekends en 5,8 uur per week tijdens vakanties.
“Dit is geen ervaren werkdruk, maar onbetaald overwerken”, reageert AOb-bestuurder Douwe van der Zweep, medeopdrachtgever van het onderzoek. “Doorwerken in de weekenden en vakanties moet je echt niet willen. Er is dringend behoefte aan meer vrij besteedbare werktijd binnen de taakopdrachten.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.