• blad nr 3
  • 1-3-2023
  • auteur M. van Nieuwstadt 
  • Commentaar

 

Uitbesteden

Kleine stressmomenten maken dat je het soms zwaar hebt als leraar in opleiding. Op het moment dat je vlak voor de les ziet dat je je zorgvuldig voorbereide oefenblaadjes niet 26, maar 24 keer hebt gekopieerd. In het kopieerhok sluit je aan achter een collega terwijl je 5e-groepers een verdieping hoger almaar luidruchtiger je lokaal binnenstromen.
In het voortgezet onderwijs is het niet anders. Kim van Strien, docent Frans en AOb-bestuurder, vertelt op pagina 81 van dit nummer dat ze best een helpende hand wil die haar het kopieerwerk uit handen neemt. ‘Dat apparaat is altijd kapot op het moment dat ik van alles moet kopiëren. Om gek van te worden.’
Met het lerarentekort als moeder aller problemen lijkt het logisch dat we mensen die het echte werk doen, werk uit handen nemen. De hamvraag is: welk werk. Goed idee, een kopieerhulp aanstellen uit werkdrukmiddelen, maar zo simpel is het niet altijd.
In haar verhaal over uitbesteding op pagina 12 noemt Bea Ros het sinterklaasfeest, maar er zijn vast meesters genoeg die vinden dat surprises juist sjeu geven aan hun vak.
Voor dat hij gaat uitbesteden wil onderwijsbestuurder Harrie van de Ven weten wat leraren zelf beschouwen als hun core business. Goed begin van een interessante discussie en laten we dan alvast een piketpaal slaan.
Lesgeven hoort zeker tot die kerntaken, al denken Amsterdamse schoolbestuurders daar anders over. Zij lanceerden vorige maand plannen om kunstenaars en accountants structureel voor de klas zetten, met leerkrachten als coördinator. Blijkbaar is het geen open deur: Lesgeven is een vak waar je goed opgeleide professionals voor nodig hebt.
Dat de Amsterdamse bestuurders voor hun plannen geen leraren raadpleegden is logisch; zij wisten wel dat die faliekant tegen zou zijn. Uit een AOb-enquête bleek eind vorig jaar dat werken met bevoegde collega’s voor onderwijspersoneel voorwaarde nummer 1 is voor goed onderwijs. Die eis negeren door iedereen dan maar voor de klas te zetten, is een snelle weg naar de afgrond.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.