• blad nr 2
  • 1-2-2023
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

Les over je ingewikkelde dienstverband

Regels, vergoedingen, rechten en plichten: lang niet iedereen kent zijn eigen arbeidsvoorwaarden. Studenten zeker niet. Vandaar dat consulent Sandra Hommen namens de AOb de lerarenopleidingen afgaat om studenten te informeren.

Wat vertellen jullie op de lerarenopleidingen?
“Bijvoorbeeld over de bond die ook cao-afspraken maakt met werkgevers over starters en stageplekken. De regels, de vergoedingen, wat wel en wat niet. In de praktijk zien we nogal eens afwijkingen bij het nakomen van die afspraken. Dat de ene student een veel hogere stagevergoeding krijgt dan een klasgenoot op een andere school. Dan is het fijn als de juridische afdeling van een vakbond dit even voor je regelt.”

Is dat zo?
“Ik heb het zelf aan den lijve ondervonden toen mijn directie mij overtollig wilde verklaren. Dat sloeg helemaal nergens op en een stevig gesprek met mijn directeur leidde tot niets. Waarna ik de kwestie bij de AOb neerlegde en alles alsnog op zijn pootjes terechtkwam. Alleen had ik slechts mijn vechtlust, samen met de bond stond ik echt sterk.”

Je klinkt niet als een gemakkelijke tante.
“Ik laat de kaas echt niet van mijn boterham eten. Dat opkomen voor mezelf en anderen, leerde ik in de tijd dat ik eind jaren tachtig, uit nood geboren, zelf een school startte. Bijna vijftien jaar runde ik, vrijwel zonder subsidie, mijn eigen cursusinstituut met een compleet aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Op het hoogtepunt had ik zo’n 400 cursisten. Na mijn scheiding moest ik wat gas terugnemen en nu werk ik al weer bijna twintig jaar op het Porta Mosana College in Maastricht, tegenwoordig als coördinator kunstonderwijs.”

Ben je als AOb’er altijd welkom op de lerarenopleidingen?
“Als je eenmaal binnen bent wel. Maar de uitdaging is om elk schooljaar de juiste ingang te vinden bij de opleidingen. Door personeelswisselingen op die scholen valt dat nog wel eens tegen. Eigenlijk zou de jaarlijkse aanwezigheid van een vakbondsvertegenwoordiger op de scholen verplicht moeten zijn. Zodat stagiairs en aanstaande leraren min of meer automatisch een beter idee krijgen van alle ingewikkeldheden rondom een dienstverband.”

Zoals?
“Dat het bijvoorbeeld nogal uitmaakt voor je werkdruk of een school met een 45-minuten rooster werkt of met een uurrooster. Of hoe scholen aan vierdejaars trekken om alvast te komen werken tegen een mooi salaris naast je opleiding. Dat klinkt prachtig, maar die studenten hebben geen idee van hoe zwaar dat samen is. Wij roepen daarom: Doe het niet! Wij zien er te veel afhaken met een burn-out.”

Wij?
“Op die ene dag per week dat ik voor de AOb werk, ga ik in mijn eentje op stap. Maar met ‘wij’ bedoel ik de tien pr-consulenten, twee in elk AOb-rayon. We werken nauw samen. Niet alleen op de inhoud. Zo vallen we bijvoorbeeld regelmatig in bij elkaars rayons.”

Wil jij ook een AOb-consulent uitnodigen voor voorlichting op jouw opleiding? Mail naar communicatie@aob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.