• blad nr 2
  • 1-2-2023
  • auteur J. Poortvliet 
  • Redactioneel

 

Lerarentekort bedreigt kinderrecht

Onderwijs is een internationaal recht: een afspraak waar Nederland zich binnen de Verenigde Naties al sinds 1995 aan committeert. Volgens AOb-bestuurder Thijs Roovers brengt het lerarentekort dat recht ernstig in gevaar.

Elk kind een bevoegde leraar in 2030. Met die kreet proberen de AOb, Ouders & Onderwijs, Defence for children en twaalf andere organisaties de neuzen van politici met een manifest de juiste kant op te krijgen. In 2030 een einde aan het lerarentekort, hoe realistisch is dat?
“Ik mag hopen dat dat realistisch is. We hebben nog zeven jaar te gaan. En ja, er is krapte op de arbeidsmarkt. Maar het hangt allemaal af van politieke keuzes die onze regering maakt. Ik weiger te accepteren dat dit doel niet realistisch is. Misschien dat je in 2030 zegt: We zijn er nog net niet helemaal, maar over twee jaar is het lerarentekort helemaal opgelost. Dat is de enige rek die ik me nog kan voorstellen.”

Waarom houdt de AOb vast aan die bevoegdheid, terwijl op veel plekken onderwijs al anders wordt georganiseerd, met minder leraren en meer ondersteuners bijvoorbeeld?
“Natuurlijk kun je het op allerlei manieren organiseren. En wanneer dat vanuit een onderwijsvisie gebeurt die door het personeel wordt gedragen, is dat prima. Maar onderwijs geven is een vak, geen hobby. Een diploma van een lerarenopleiding is niet een papiertje dat je bij de bakker kunt ophalen. Je leert didactisch handelen, werkt aan pedagogische kwaliteiten, aan vakkennis enzovoorts.”

Minister Dennis Wiersma zegt in een antwoord op Kamervragen: ‘Het stelsel van bevoegdheden is een belangrijk instrument om de kwaliteit van leraren te borgen.’
“Uit talloze onderzoeken blijkt dat de meest effectieve manier om kinderen en jongeren iets bij te brengen is door een bevoegde leraar voor een groep te zetten en dat weet deze minister gelukkig ook. Daar moeten we niet mee gaan experimenteren, dat kunnen we onze kinderen niet aandoen. Bovendien: als wij als vertegenwoordigers van de beroepsgroep de diploma’s niet serieus nemen, dan schofferen we iedereen die keihard heeft gewerkt om ze te behalen en die zich nog steeds bijschoolt.”

Hoe kijk jij aan tegen het Kinderrecht op onderwijs?
“Als een enorm belangrijk recht. We weten allemaal welke problemen er in Nederland en mondiaal spelen. Klimaatproblematiek, overbelaste publieke sectoren, een vergrijzende beroepsbevolking, stress als volksziekte nummer één. Zo kan ik er nog wel een paar noemen. De volgende generatie volwassenen zal nog meer dan wij met deze onderwerpen aan de bak moeten. En dan zadelen we hen op met een kennisachterstand? Daar kan ik niet mee leven. Het minste wat we hen moeten bieden is goed onderwijs.”

Wat gaat de AOb doen als het kabinet zich niet committeert aan het manifest?
“Het manifest is een manier om de overheid vrij vriendelijk aan de mouw te trekken: denk erom, dit hebben we afgesproken. Als de regering zich niet committeert, zullen we steviger aan die mouw gaan trekken. Een vergaande mogelijkheid is om naar de rechter te stappen, omdat het kabinet zich niet aan een internationale afspraak houdt. Daarmee wordt het probleem niet opgelost, maar kun je wel de focus van de regering drukken in de richting van waar je hem hebben wilt.”

De AOb wordt soms verweten geen oplossingen te bieden, maar alleen op fouten te wijzen. Wat moet er volgens de vakbond gebeuren om in 2030 iedere leerling in Nederland les te laten krijgen van een bevoegde leraar?
“In de basis is het geen hogere wiskunde: werken in het onderwijs moet lonen, de werkdruk moet omlaag en de klassen moeten kleiner. Zo kunnen leraren weer doen waarvoor ze hebben gekozen: lesgeven.”

Ga naar aob.nl/elk-kind-een-bevoegde-leraar en teken het manifest

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.