• blad nr 2
  • 1-2-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Sluiting Dominicus College definitief

Het Dominicus College in Nijmegen moet volgend jaar voorgoed de deuren sluiten. Ook het beroep dat de medezeggenschapsraad bij de Ondernemingskamer tegen dit besluit heeft ingediend, mocht niet baten.
Omdat het aantal leerlingen in de regio terugloopt, wil schoolbestuur @voCampus het Dominicus per 1 augustus 2024 sluiten. Ook voor de Monnikskap, de afdeling voor leerlingen met een beperking of chronische ziekte, is hier dan geen plek meer. De voorgenomen sluiting leidde tot felle protesten.
Tom Hooft van Huysduynen, vicevoorzitter van de mr, is teleurgesteld over de uitspraak van de Ondernemingskamer. Hij maakt zich zorgen over het verdere verloop voor de Monnikskap. “Als ze het Dominicus twee jaar meer tijd hadden gegeven, hadden alle leerlingen hier netjes hun schoolcarrière kunnen afsluiten.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.