• blad nr 2
  • 1-2-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Bonden eisen meer vaste banen aan universiteiten

De vakbonden willen in de nieuwe cao inflatiecompensatie, zo staat in hun inzet. Maar vooral ook: meer vaste contracten.

“Alles in onze gezamenlijke cao-inzet is erop gericht om het wetenschappelijk personeel zo snel mogelijk aan een vast dienstverband te helpen”, vertelt Donald Pechler van de AOb.
“Docenten en onderzoekers worden nu gewoon als wegwerppersoneel na een bepaalde tijd afgeserveerd, terwijl ze hebben aangetoond dat zij goed functioneren. Dat is uiteraard niet goed voor hen, maar ook niet voor de wetenschap vanwege het verlies van getalenteerd wetenschappelijk personeel.”
Onderwijs en onderzoek zijn publieke en structurele taken voor de universiteiten die daarom in vaste dienstverbanden gegoten moeten worden, vindt de AOb. Pechler: “Helaas blijkt steeds weer uit onderzoeken dat docenten en onderzoekers vanwege hun tijdelijk dienstverband een extra kwetsbare positie innemen. Denk daarbij aan werkdruk, onbetaald overwerken en sociale veiligheid.”

Volledige dienstverbanden
Als het aan de vakbonden ligt, staat daarom in de volgende cao:
- Een salarisverhoging die de koopkracht behoudt. De jaarinflatie bedroeg over de periode oktober 2021 tot oktober 2022 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 14,3 procent.
- Afspraken voor meer en sneller vaste contracten, met name voor onderzoekers en docenten. De bonden eisen maximum percentages aan tijdelijke contracten. Voor docenten gaat het om 15 tot hooguit 25 procent per faculteit.
- Afspraken die de werkdruk moeten verlagen. Voor docenten kan dat bijvoorbeeld door betere afspraken over hoeveel onderwijs zij moeten geven.
- Volledige dienstverbanden voor docenten die dat als hoofdberoep doen. Dus geen 0,6 of 0,7 fte-aanstelling die in de praktijk te krap is om het werk te voeren.
- Dat detachering alleen nog mag voor ondersteunend personeel. Wetenschappelijk personeel moet altijd een dienstverband bij de universiteit zelf hebben, ook als het gaat om ‘ziek en piek’.
- Dat er een landelijk ombudsmeldpunt komt voor mensen die bang zijn om melding te doen bij een ombudsfunctionaris van hun eigen instelling.
- Over diversiteit en inclusie: dat er onder andere een transgenderverlof komt en een verlof voor vrouwen in de overgang.
Het onderhandeltraject is vorige maand gestart. De huidige cao loopt tot eind maart.
Teken ook de petitie ‘Stop tijdelijke contracten voor universitair docenten en onderzoekers’ via fnv.nl/petities

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.