• blad nr 2
  • 1-2-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Langdurig ziekteverzuim vanwege covid neemt toe

Onderwijspersoneel is vaker en langer ziek vanwege corona dan medewerkers in andere sectoren. Vooral het aantal langdurig zieken met long covid in het onderwijs stijgt. Dat blijkt uit een analyse van het Onderwijsblad.

Cijfers van de Arbo Unie, de grootste arbodienst van het land, laten een duidelijke stijging zien van langdurig ziekteverzuim door corona in het onderwijs. Het aantal verzuimdagen vanwege ‘ziekte van de bovenste luchtwegen’ waar de diagnose post-covid syndroom onder valt steeg van 2,7 procent in 2020 naar 9,7 procent vorig jaar. Landelijk lag het gemiddelde vorig jaar op 7,1 procent. Ook het aantal verzuimmeldingen voor de diagnose post-covid syndroom ligt hoger in het onderwijs, namelijk 5,4 procent tegen 1,9 procent landelijk.
“Net als de zorg, waar deze cijfers ook hoger liggen, is onderwijs een kwetsbare sector”, vertelt Astrid van Vonderen, woordvoerder van de Arbo Unie. “Door ziekteverzuim neemt de werkbelasting van collega’s toe, terwijl die door de tekorten al hoog is.”
Een analyse van jaarverslagen van onderwijsinstellingen bevestigt de toename van het langdurig ziekteverzuim in 2021. Zo nam bij het Carmel College, een schoolbestuur van dertien vo-scholen in heel Nederland, het ziekteverzuim licht toe tot 5,5 procent gemiddeld.
Ook bij Het Perron, school voor praktijkonderwijs, vmbo en mbo niveau 2, zijn medewerkers vaker en langer ziek. Het gemiddelde percentage lag in 2021 op 8,9. Uit het jaarverslag: ‘Naast dat er verschillende langdurige verzuimdossiers lopen bij Het Perron is vast te stellen dat de uitval vanwege (long) covid van grote invloed is op de gemiddelde verzuimduur en het verzuimpercentage.’
ROC Nijmegen specificeerde in het jaarverslag de ziekteverzuimcijfers naar de categorie ‘ziekte van het ademhalingsstelsel’ waar (long) covid onder valt. Het aantal langdurig zieken in die categorie liep op van 11 in 2020 (8,7 procent) naar 20 in 2021 (16,7 procent).

Compensatie
Ruim 1700 leraren en ondersteuners hebben zich bij het meldpunt ‘long covid’ van de AOb en FNV gemeld. Een derde is tussen de 26 en 40 jaar oud. De AOb pleit in een brief aan de Tweede Kamer opnieuw voor een collectieve arbeidsongeschiktheidsregeling en compensatiemaatregelen voor werknemers met long covid. “Deze mensen hebben onder moeilijke omstandigheden doorgewerkt toen de maatschappij dat vroeg. Nu dreigen zij door hun loyaliteit arbeidsongeschikt te worden. Een financiële compensatie is het enige dat de regering nu nog kan doen. Dat dit voor het onderwijs nog niet geregeld is, is niet te rijmen met de zorgplicht van de overheid”, reageert AOb-voorzitter Tamar van Gelder.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.