• blad nr 2
  • 1-2-2023
  • auteur . Overige 
  • Deze maand

 

Laatste staartje Onderwijsakkoord-geld verdeeld

Ook onderwijspersoneel van middelbare scholen die onder de cao-mbo vallen, krijgt uren om de werkdruk te verlichten en extra scholingsbudget.
Het gaat om een kleine twintig instellingen, vooral groene vmbo-scholen, schat AOb-bestuurder Henrik de Moel. Mensen die daar werken geven les aan middelbare scholieren, maar vallen cao-technisch onder het mbo.
Daarom was het even zoeken hoe het geld uit het Onderwijsakkoord voor het aanpakken van werkdruk ook hen kon bereiken. Daarvoor moest dit akkoord eerst vertaald worden naar de cao voor het voortgezet onderwijs. In het najaar van 2022 werden vakbonden en werkgevers het eens over de precieze teksten. Vervolgens zijn grotendeels dezelfde punten uit onderhandeld voor vo-collega’s die onder de cao-mbo vallen. Zo krijgen de medewerkers jaarlijks 40 uur individueel keuzebudget, bedoeld om de werkdruk te verlichten. Omdat dit bedrag voor het hele kalenderjaar 2022 al beschikbaar was, gaat het dit schooljaar om 63 uur. In het huidige schooljaar kan personeel deze uren ook laten uitbetalen, aangezien het laat is om nog afspraken te maken over werkdrukverlichting.
Ook zijn er jaarlijks 16 extra scholingsuren afgesproken voor docenten op het gebied van basisvaardigheden of curriculumontwikkeling. En op de Dag van de leraar, in oktober, krijgen onderwijsondersteuners voortaan 275 euro bruto (naar rato van het dienstverband) uitgekeerd.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.