• blad nr 2
  • 1-2-2023
  • auteur R. Wisman 
  • Flashback

 

‘Trek je eigen conclusies’

‘Check de feiten en trek je eigen conclusies.’ Dat was de les die docent geschiedenis Philip van der Zee zijn leerlingen bijbracht. Een mooie basis voor Oost-Europa deskundige Bob Deen (42) die door de oorlog inmiddels een bekend gezicht is op tv.

“Ik ben enig kind uit een onderwijsgezin. Mijn ouders werkten beiden als gymleraar op mijn middelbare school, mijn vader werd later ook nog conrector, maar ik heb nooit les van ze gehad. Op de lagere school waren rekenen en taal mijn favoriete vakken; in tekenen en knutselen was ik minder goed. Op de middelbare school hield ik van Engels, geschiedenis en topografie en het nieuws volgde ik als jongetje al met belangstelling.
Toen ik op het vwo zat, ontstonden er conflicten in voormalig Joegoslavië en in de Sovjet-Unie. Welke factoren dragen bij aan vrede? Hoe ontstaat oorlog? Die vraagstukken boeiden mij. Toen de decaan me wees op de studie internationale betrekkingen wist ik meteen: dit wil ik doen! Het Regius College was een brede scholengemeenschap met leerlingen uit Schagen en dorpen uit de buurt. Philip van der Zee was mijn mentor in de brugklas en werd in de vierde mijn geschiedenisleraar. Voor mij was het een enorme overgang van een klas met negen leerlingen in een dorp naar een brugklas met een mix van verlegen types, zoals ik, en meer assertieve leerlingen.
De spanningen tussen leerlingen uit de stad en uit de dorpen liepen soms hoog op. Philip van der Zee was een grote vent die de leerlingen ook fysiek aan zou kunnen, maar hij deed het met humor, gezag en daadkracht. Hij gooide eens pardoes iemands etui uit het raam om een punt te maken. Een absurde actie die je bijblijft. Maar het belangrijkst was de manier waarop hij geschiedenis voor het voetlicht bracht. Geschiedenis leert je de maatschappij begrijpen aan de hand van gebeurtenissen uit het verleden. En het leert je ook om kritisch naar het heden te kijken.
In veel landen waar ik werk, zoals Rusland, Polen en Oekraïne, gebruikt de regering het vak geschiedenis om leerlingen een bepaalde interpretatie van de geschiedenis op te leggen. Nederlandse geschiedenisleraren weten meestal goed uit te leggen dat er niet één waarheid is, maar dat je je eigen conclusies moet trekken op basis van feiten en bronnen. Van der Zee was de eerste die mij daarop wees. Tegenover zijn lokaal was dat van tekenlaar Rutger Jan Bredewold. Iemand zoals ik die niet kon tekenen, wist hij toch het nodige bij te brengen en onze creativiteit te stimuleren. Samen hingen ze vaak rond in de gang voor een praatje of een geintje. Dat voelde prettig en vertrouwd en onbewust hielp mij dat met de overgang van timide brugklasser naar een scholier met zelfvertrouwen.”

{kader}
Philip van der Zee (62) werkt sinds 1990 tot heden op het Regius College in Schagen:
“Bob was een goede leerling. Buitengewoon geïnteresseerd, sociaal sterk en met een enorm gevoel voor humor. Als docent ben ik een traditionele verhalenverteller die de grote lijnen op het bord schrijft. Wat Bob over mij zegt, klopt allemaal. Humor in de les vind ik belangrijk. Bob doet het ontzettend goed op tv; ik volg zijn optredens met belangstelling.”

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.