• blad nr 1
  • 1-1-2023
  • auteur A. Moerman 
  • Meer voor elkaar

 

Zelfgemaakte les biedt consulent entree

Consulenten uit rayon Zuidwest geven les over samenwerken in groep 7 en 8 van de basisschool. “Alleen ga je harder, maar samen kom je verder”, vertelt AOb-consulent Suzanne Wesselman.

‘Samen kom je verder’, is dat geen cliché?
“Het is een waarheid als een koe waar wij een hartstikke leuke les om heen maakten. Ik deed dat samen met mijn collega’s Ada Janssen en Mirjam Korthout. Van ons drietjes heb ik met mijn 25 jaar voor de klas de minste ervaring. Dus we weten echt wel hoe we een leuke les in elkaar moeten draaien die van het begin tot het einde boeit.”

Vertel?
“We beginnen met propjes gooien. Iedere leerling schrijft zijn naam op een papiertje, verfrommelt dat tot een propje en geeft het aan een ander. Vervolgens gooit iedereen met de ogen dicht het propje weg. De opdracht is: zoek binnen twee minuten het propje met je eigen naam. De eerste keer komt daar niets van terecht. Daarna krijgen ze een kleine aanwijzing van ons. Bij de tweede poging komt het ruimschoots binnen de tijd voor elkaar.”

Hoe dan?
“Dat ga ik niet in het Onderwijsblad prijsgeven. Maar de moraal van het verhaal is dat samenwerken loont. We hopen dat onze les zich als een olievlek binnen de AOb zal verspreiden. Zodat bovenbouwers in het hele land de truc onder de knie krijgen en deze belangrijke levensles leren.”

Nog meer leuks?
“Na deze interactieve inleiding kijken we een filmpje. Ook proberen het gesprek op gang te krijgen over de kracht van samen optrekken. We hopen natuurlijk dat de kinderen zelf met mooie voorbeelden komen. Zo niet dan hebben wij een paar fijne stellingen. Bijvoorbeeld hoe je ervoor kunt zorgen dat die vervelende grote plas water midden op het schoolplein nu eindelijk eens wordt aangepakt.”

Hoe dan?
“Door met een groepje op je leerkracht en schoolleiding af te stappen. Of schakel de leerlingenraad in, als die er is. Wel oppassen bij het steun zoeken van ouders. Die zouden weleens een oneigenlijk argument kunnen hebben omdat ze geen zin hebben om op natte dagen een extra wasje te draaien.”

Na de les iedereen naar huis met een aanvraagformulier voor het jeugdlidmaatschap van de AOb?
“Nee hoor. Het enige wat ze van de bond merken is dat we in onze groene bondspolo voor de klas staan.”

Schiet de AOb nog wat op met dit project?
“Later zullen die leerlingen zich misschien nog iets herinneren over het nut van ‘Meer voor elkaar’ en worden ze lid van een bond. Voor ons is deze les ook een manier om bij scholen op een ander niveau binnen te komen. Luisteren en vertellen op scholen is een kerntaak van AOb-consulenten. Te vaak komen we niet verder dan het schoolhoofd; mensen voor de klas zijn meestal te druk. Met het aanbieden van deze les laten we bovendien aan leerkrachten zien dat de AOb zich ook met onderwijsinhoudelijke zaken bezighoudt. Dat het negatieve beeld dat ze opvallend vaak nog van vakbonden hebben klagen, staken, nooit genoeg, altijd stampij niet klopt.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.