• blad nr 1
  • 1-1-2023
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Wetenschapscollege

Plezier is onmisbaar om je werk goed te doen. Het is arbeidsvreugde die je motiveert om in het onderwijs aan de slag te gaan, elke dag weer. Maar hoe vind je een goede balans tussen uitdagende werkeisen en voldoende energiebronnen? Deze balans bereiken is niet eenvoudig en vraagt om een collectieve inspanning. Dat is het onderwerp van het wetenschapscollege van Mieke Koeslag-Kreunen, lector Werken in Onderwijs bij Hogeschool Utrecht.
In het onderwijs gaat het vaak niet over werkplezier, maar over werkdruk als een structureel en groot probleem. Structureel hoge werkdruk leidt tot onmacht, onzekerheid, stress en nog fundamenteler: uiteindelijk niet meer in verbinding zijn en afhaken, terugtrekken of uitvallen. Vanuit onderzoeks- en praktijkvoorbeelden bespreken we wat kan bijdragen aan meer werkplezier in onderwijs. Wat vraagt dit van samenwerking in teams en van leiderschap, maar ook, hoe richt je je arbeidsorganisatie hierop in?
Mieke Koeslag-Kreunen is lector Werken in Onderwijs bij Hogeschool Utrecht. Mieke heeft expertise in leiderschap, werken en leren in teams, en curriculumontwikkeling. Met haar onderzoek wil ze bijdragen aan versterking van het beroep, zodat werken in onderwijs aantrekkelijker wordt en onderwijsprofessionals weer volop plezier krijgen in hun werk.

18 januari. 19.30–21.30 uur Online. Meld je aan via aob.nl > agenda

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.