• blad nr 1
  • 1-1-2023
  • auteur L. Douma 
  • Informatie en advies

 

Re-integratieplan vereist soms aanpassing

Tekst: Jelte Klerk en Lisette Douma.

Tegen beter weten in houden werkgevers soms vast aan een plan van aanpak voor re-integratie. Dat mag niet leiden tot onredelijke eisen aan een herstellende werknemer.
Chantal is al enkele maanden ziek. Zij heeft bij haar weten aan alle voorwaarden voldaan; ze heeft zich ziekgemeld en is langs de bedrijfsarts geweest toen er een afspraak werd ingepland. Ook heeft zij samen met haar werkgever een plan van aanpak opgesteld om stap voor stap weer aan het werk te gaan. Op dit moment zit Chantal minder goed in haar vel; zij doet echt haar best op te bouwen, maar het gaat niet. Er is sprake van een terugval. Haar werkgever lijkt haar niet te snappen en wil dat ze zich hoe dan ook aan het plan van aanpak houdt. Zij belt met het IAC om te bespreken hoe dit verder moet.
Het is belangrijk te onthouden dat een plan van aanpak een richtlijn is om mee te werken. Er wordt aan de hand van je situatie gekeken hoe je het beste weer terug kan keren in je werk en dat wordt vastgelegd in afspraken tussen werkgever en werknemer. Deze afspraken kunnen niet in beton gegoten zijn, want dat is het verloop van ziekte ook niet. Iedereen is verschillend en iedere ziekteperiode kan anders verlopen.
Angst
Dat haar werkgever probeert om koste wat kost het plan van aanpak te volgen, komen we op het IAC helaas vaker tegen. Dit komt vaak voort uit de angst om steken te laten vallen in de re-integratieverplichtingen van werkgeverskant. Het is van belang dat Chantal met de bedrijfsarts en de werkgever in gesprek blijft over het verloop van haar ziekte. Desgewenst kunnen zij het plan van aanpak bijsturen. De werkgever zal hierin moeten meebewegen. Doet hij dit niet en blijft hij onredelijke eisen stellen, dan zal Chantal hulp van de AOb moeten inschakelen.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.