• blad nr 1
  • 1-1-2023
  • auteur H. van der Kamp 
  • Raad en daad

 

Vrije feestdagen na zwangerschapsverlof gecompenseerd

Alle vrije dagen die vallen in een periode verlofperiode wegens zwangerschap en bevalling moet een werknemer daarna alsnog kunnen opnemen. Dat geldt ook voor vrije feestdagen.

Een docent Duits op een middelbare school is zwanger van haar eerste kindje en meldt dit al snel bij haar werkgever, zodat deze kan inspelen op haar afwezigheid. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof dat in totaal in beginsel zestien weken duurt, wil ze in laten gaan op 6 maart 2023.
De docent is bekend met de belangrijke uitspraak die de Hoge Raad een aantal jaren geleden heeft gedaan over compensatie van vakantiedagen die samenvallen met de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dankzij een zaak die door de AOb daarvoor is aangespannen, mogen zwangere werknemers in het voortgezet onderwijs de vakantiedagen die samenvallen met hun zwangerschaps- en bevallingsverlof voortaan compenseren.
Kort gezegd staat er in die uitspraak, dat het niet relevant is of iemand formeel vakantie heeft tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof of dat je om andere redenen vrij bent, zonder dat dit als vakantie wordt aangeduid. In alle gevallen geldt dat, als je van jouw vrije dagen geen gebruik kunt maken omdat je zwangerschaps- en bevallingsverlof hebt, je die vrije dagen op een ander moment moet kunnen opnemen. Dat is onder andere een uitvloeisel van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak-Gómez.
Daarom vraagt de docent Duits aan haar werkgever om haar compensatie toe te kennen over alle vrije dagen die gaan samenvallen met haar verlof in de periode van 6 maart tot 26 juni 2023. Tot haar verbazing wordt haar verzoek niet volledig toegewezen en krijgt zij alleen de meivakantie gecompenseerd (24 april tot en met 5 mei 2023). Haar werkgever is namelijk van mening dat tweede paasdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren niet gecompenseerd hoeven te worden omdat dit losse feestdagen zijn die niet als vakantie kunnen worden aangeduid.
Omdat zij dit antwoord niet vertrouwt, richt de docent Duits zich tot de juridische dienst van de AOb met de vraag of dit standpunt klopt.
Van de juridisch medewerker die haar zaak in behandeling neemt, krijgt ze als reactie dat het in de lijn van de uitspraak van de Hoge Raad ligt als deze dagen eveneens gecompenseerd worden. Immers, het is niet van belang welke dagen zijn aangewezen als ‘vakantie’. Het begrip vakantie is namelijk niet wettelijk gedefinieerd en ook op feestdagen krijg je alleen vrij omdat de werkgever je op die dagen verlof verleent.
De uitspraak van de Hoge Raad houdt in dat je alle gemiste vrije dagen die de werkgever je geeft alsnog moet kunnen opnemen, ook als die niet als ‘vakantie’ worden aangeduid.
Na een brief van de juridisch medewerker aan de werkgever van de docent Duits, gaat deze alsnog overstag en is gelukkig het voeren van een procedure bij de rechter in dit geval niet nodig.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.