• blad nr 1
  • 1-1-2023
  • auteur D. van 't Erve 
  • In beeld

 

Podcast zet lestijd op de agenda

Door het lerarentekort en de hoge werkdruk is er weinig tijd om stil te staan bij hoe het onderwijs beter kan. Marco Snoek, lector leren & innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam, startte daarom de podcast ‘Minder uren, betere lessen?’. In een reeks afleveringen onderzoekt hij samen met host Erik Ex, geschiedenisdocent en leraar van het jaar, de vraag of minder onderwijstijd een oplossing kan zijn. Deskundigen uit de praktijk en de wetenschap schuiven aan om het onderwerp van verschillende kanten te belichten. Want wat betekent minder lestijd voor de kansengelijkheid, hoe kan het er in de praktijk uitzien en wat hebben leraren eigenlijk nodig? “Leraren zitten klem tussen hoge verwachtingen en de hectiek van de dag, met alle frustraties van dien”, vertelt Marco Snoek. “De kwaliteit kan alleen omhoog als je daarvoor de juiste condities creëert. Leraren hebben zogeheten trage tijd nodig om echt na te kunnen denken over hoe het anders kan. In deze podcast verkennen we de mogelijkheden daartoe. Ik hoop dat de uitkomsten leiden tot een fundamentele discussie en verder onderzoek in de praktijk.”

hva.nl/minderurenbeterelessen

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.