• blad nr 1
  • 1-1-2023
  • auteur D. van 't Erve 
  • Idee

 

Gevoelige onderwerpen bespreken via film

Niemand lijkt zich te storen aan het (seksuele) wangedrag van hun baas, een machtig filmmagnaat. Maar zijn nieuwe assistente Jane pikt het niet, met alle gevolgen van dien. De film The Assistant uit 2020 is volgens Niels Hexspoor een perfecte aanleiding om het gesprek met leerlingen aan te gaan over seksuele veiligheid. Op 31 januari organiseert Netwerk Filmeducatie een gratis online ‘film-uurtje’ voor vo- en mbo-docenten. Hierin geeft Hexspoor, filosofiedocent en Filmleraar van het Jaar uit regio Midden, praktische tips en gesprekstechnieken om moeilijke onderwerpen te bespreken in de klas. “Seksuele veiligheid is best een lastig thema”, zegt de docent die in zijn filosofielessen geen onderwerp uit de weg gaat. “Want wat is grensoverschrijdend gedrag en wat is een veilige sfeer eigenlijk? Ik ben hard op de vorm -er zijn grenzen aan hoe je iets zegt- maar in principe mag je je over alles uitspreken. Hoe meer verschillende culturen, hoe meer meningen, hoe interessanter de discussie.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.